RSS feed
Laatste updates
Jul
10
Terugdraaien gewijzigde tarieven in verband met corona
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 10 juli 2020 02:41 PM

De inkoop van een aantal prestatiecodes geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot 1 week nadat de corona maatregelen zijn teruggetrokken. Houd hiervoor de informatie van de verzekeraars en de beroepsverenigingen goed in de gaten.

De tarieven wijzigt u naar de situatie van voor 1 maart door stap 2 in het jaarwerk te doen met de oude tarieflijsten.
Hiervoor gaat u via het dashboard naar Beheer > Jaarwerk


Meer lezen »Jul
10
Onderhoud diensten VECOZO | 14, 15 & 23 juli 2020
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 10 juli 2020 01:24 PM

Maandelijks onderhoud
Graag willen wij u er op wijzen dat op woensdag 15 juli onderhoud plaatsvindt aan de diensten van VECOZO. De website en de web service van VECOZO zullen deze dag van 18.00 tot 24.00 uur niet toegankelijk zijn.
De dienst Controleren op Verzekeringsrecht (COV) blijft beschikbaar tijdens het geplande onderhoud van VECOZO aan de diensten, met uitzondering van twee korte onderbrekingen. Dit betekent dat u tijdens


Meer lezen »Jul
2
Wet cliëntenrechten per 1 juli 2020 van kracht
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 02 juli 2020 02:17 PM

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is gedeeltelijk al per 1 juli 2017 in werking getreden, deels is dit gebeurd per 1 juli 2020. De bepalingen van deze wet zijn opgenomen in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (kortweg: Wabvpz). Die laatste wet vervangt de eerdere Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.


In onze eerdere communicatie noemden we al dat de ‘Wet cliëntenrechten’ al sinds 2017 geldt. Toen werd er


Meer lezen »Jun
26
De nieuwste releasenotes zijn beschikbaar (versie 4.85.0)!
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 26 juni 2020 05:05 PM

Deze week zijn er weer diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura, deze gelden vanaf versie 4.85.0.

Voor fysiotherapie en logopedie zijn er diverse kwaliteitsmarkeringen gewijzigd. Meer hierover kun je lezen in onze laatste releasenotes.


Meer lezen »Jun
10
Nieuwste releasenotes zijn beschikbaar! (Incura versie 4.84.0)
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 10 juni 2020 11:09 AM

Deze week zijn er weer diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura, deze gelden vanaf versie 4.84.0:

  • Voor alle disciplines is het nu mogelijk om gebruik te maken van een verkorte aanmelding in de agenda
  • Voor fysiotherapie en oefentherapie is nu de DCSPH code 9363 (revalidatie na het doormaken van COVID-19) toegevoegd

Meer hierover kun je lezen in onze laatste


Meer lezen »