Kennisbank
Aanpassingen in de incura 'DIS'-update
Geplaatst door Customer Support op 22 juni 2015 09:11 AM

DIS aanleveringen zijn weer mogelijk

U heeft eerder dit jaar een korte tijd aanleveringen kunnen doen vanuit Incura, totdat DBC Onderhoud het portaal sloot i.v.m. hun voorbereiding op de overgang naar DIS 7.0. Vanaf heden is het weer mogelijk om aanleveringen vanuit Incura de doen aan de DIS.

Reeds eerder gedane aanleveringen vanuit Incura moeten opnieuw

Heeft u vanuit Incura reeds één of meer aanleveringen gedaan dan is het nodig dat u deze opnieuw aanlevert. Dit omdat er in de gedane aanleveringen een fout is geslopen die er toe kan leiden dat er verkeerde gegevens (met name de diagnoses) zijn aangeleverd. Omdat dit tot problemen kan leiden bij een vervolgaanlevering is het noodzakelijk deze heraanlevering eerst te doen. Pas nadat de heraanlevering is geschiedt kunt u nieuwe aanleveringen opstarten.

Extra gegevens GGZ-instellingen meeleveren

Indien voor u van toepassing is dat u ook SBG gegevens moet meeleveren met de DIS, dan kunt u dit aangeven bij de Praktijkinstellingen. Daarmee activeert u nieuwe mogelijkheden in het dossier. Lees hier meer over deze praktijkinstellingen en deze extra gegevens. 

Aanpassingen t.b.v. de Primaire diagnose

Naast de aanpassingen die aan de DIS zijn gerelateerd heeft er ook een belangrijke wijziging plaats gevonden ten aanzien van de primaire diagnose. De primaire diagnose is verplaatst naar het niveau van de (behandel)episode. Dit omdat de primaire diagnose voor alle DBC’s gelijk moet zijn. De primaire diagnose kon voorheen op elke DBC worden ingevoerd. In de praktijk leidde dit soms tot onwenselijke situaties die moeilijk oplosbaar bleken. Hierom is de werkwijze, op het punt van de primaire diagnose, in Incura aangepast. De registratie van de primaire diagnose is terug(*) op de plek waar deze hoort: de behandelepisode. 

Het is mogelijk dat Incura, middels deze update, de omzetting van de primaire diagnose op de behandelepisode niet goed kon bepalen. Voorbeelden: er was eerder geen diagnose aangegeven; of er was zowel een BGGZ as als een SGGZ traject in de behandelepisode aanwezig.

U kunt deze situaties zelf eenvoudig opsporen door in het overzicht ‘Behandelepisodes’ te draaien (Overzichten > Behandelepisodes) en te sorteren of te groeperen op de laatste nieuw toegevoegde kolom ‘Primaire diagnose’. De resultaten die hierbij belangrijk zijn, zijn de behandelepisodes waar geen primaire diagnose wordt aangetroffen. Deze zullen dan handmatig moeten worden ingevuld door zelf nog een keuze te maken op de betreffende behandelepisodes.
 

( * = voor ex-RAAM-gebruikers: de ‘serie’ vanuit RAAM staat gelijk aan de ‘behandelepisode’ in Incura)