Kennisbank
2016 - Releasenotes december
Geplaatst door Martine Huitenga op 22 maart 2017 04:18 PM

Sinds 2 december is deeltijdfacturatie Jeugd GGZ beschikbaar binnen onze software. Klik hier voor de handleiding. Maakt u geen gebruik van deeltijdfacturatie? Ook dan zijn er enkele veranderingen binnen Incura GGZ, hieronder vindt u meer informatie.

Stamgegevens-details productcode
Op de productcode kan de factuurwijze worden vastgelegd. De opties zijn: traject, tijdseenheid, 50/50.

Financiële traject

  • Gemaskeerd factureren en restitutie zijn verplaatst van de groep 'Algemeen' naar de groep met het kopje 'Facturatie instellingen'. Deze groep werd voorheen 'Facturatie' genoemd.
  • De groep 'Financieel' heeft de nieuwe titel 'Facturatie gegevens' gekregen.
  • Er is een nieuwe groep 'Facturen' gekomen; hier komt de eindfactuur te staan. Indien er is gekozen voor factureren per tijdseenheid of 50/50 komen naast de eindfactuur ook de deelfacturen hier te staan.
  • Veldnaam 'gerealiseerd' is aangepast naar 'minuten gerealiseerd'.

Overzichten

  • Trajecten B-/SGGZ: 'Toon beschikkingsnummer (Deelfacturatie)' en 'Toon aantal gefactureerde minuten (Deelfacturatie/Jeugd GGZ)' zijn nieuwe kolommen die getoond kunnen worden voordat het overzicht wordt gegenereerd. Als deze opties worden aangevinkt zijn deze kolommen zichtbaar in het overzicht.
  • Overzichten’ Onderhanden werk ‘(OHW) en ‘Realisatie per periode’: In het geval van BGGZ/SGGZ trajecten is het eveneens mogelijk om deeltijd aan te vinken. Nadat er is gekozen voor “Toon overzicht” worden de volgende kolommen extra weergegeven: ‘Minuten gefactureerd’, ‘Facturatiewijze’, ‘Aantal facturen’ en ‘Bedrag(en) gefactureerd’. Let op: In het geval van deeltijdfacturatie wordt in de overzichten OHW en ‘Realisatie per periode’ in de kolom ‘Factuurnummer’ altijd het laatste factuurnummer weergegeven.