Kennisbank
2020 – Releasenotes november, week 48 - Incura versie 4.93.0
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 23 november 2020 02:03 PM

Deze week worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen voor welke discipline(s) die gelden en om welke aanpassingen het gaat.

GGZ

Jeugd GGZ tot 23 jaar mogelijk
Tot nu toe hanteerde Incura een harde grens van 18 jaar voor de registratie van Jeugd GGZ. Echter, onder voorwaarden kan tot de 23e verjaardag sprake zijn van zorgverlening onder de Jeugdwet, de zogenaamde ‘verlengde jeugdhulp’. Incura is nu ook voor deze leeftijdsgroep in staat om Jeugd GGZ-trajecten te registreren. Meer informatie over de toepassing van verlengde jeugdhulp vindt u hier.