RSS feed
Kennisbank : FAQ > Patiëntdossier > Richtlijnen/Zorgpad
Of er nu met opzet voor is gekozen of dat het per ongeluk is gebeurd, het op 'Vervallen' zetten van een formulier is niet omkeerbaar. Het doel van een formulier op status 'Vervallen' zetten, is dat u niet meer wilt dat dit formulier meedoet in het dossier...
De mogelijkheid om de datum handmatig aan te passen gaat voorbij aan de richtlijnen. De (rode) vlaggen hebben een juridische status, een therapeut moet ze verifiëren om de wettelijke verantwoordelijkheid als zorgverlener na te komen. Het tijdstempel geldt...
Belangrijk: De kleuren van de KNGF richtlijnen zijn het antwoord op de wens naar het KNGF om het verslagleggen eenvoudiger te maken.    ROOD = BASIS / ADMINISTRATIEF Administratieve gegevens zijn gegevens die moeten worden vastgelegd ten behoeve van het...
Indicatie verder onderzoek verwijst naar onderzoek door huisarts/verwijzer/specialist/andere zorgverlener.  
Met het definitief maken wordt er een soort 'foto' gemaakt van het formulier van dat moment. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken wanneer u de behandeling overdraagt aan een andere therapeut binnen dezelfde praktijk. Uw 'dossier verantwoordelijkheid' beperkt...
VRAAG: Waar geef ik toestemming voor op het Toestemmingsformulier i.g.v. kinderen? En is dat dan verplicht om in te vullen? ANTWOORD: Bij minderjarigen tussen twaalf en zestien jaar is toestemming nodig van zowel het kind als de ouders. Behandeling van ...
De _DT macro_ kan ontkoppeld worden om vervolgens de _Verwijzing macro_ te koppelen. In het _Zorgpad_ is de knop _Ontkoppelen_ aanwezig. Met deze knop ontkoppelt u de bestaande _DT macro_. De reeds in de DT-formulieren vastgelegde informatie gaat NIET ver...
Op de stap 'Aanmelding' veld 'Verantwoordelijk behandelaar'. In de richtlijn wordt gesproken over co