RSS feed
Kennisbank : FAQ > Boekhouding > Boekhouding - Intelly
    Voor de boekhoudkundige jaarovergang is nodig dat u een debiteuren stand per 31 december kunt opgeven aan uw accountant: 1. Ga naar de gele map ‘Standaard rapporten’ 2. Kies op de rechterpagina aan de zijkant de tweede tab ‘Debiteuren’ 3. Selecteer...
Het resultaat op uw query wordt bepaalt door de selecties die u maakt.   De Peildatum geeft de datum van een/de onverwerkte mutatie.  Een onverwerkte mutatie kan een ontvangst betreffen van een nog openstaande vordering. Het 'Totaalbedrag' bij  'van' e...
1. HOE SCHAKEL IK DE REKENMACHINE UIT IN DE BOEKHOUDING: Het rekenmachientje kunt u uitschakelen door linksboven in de boekhouding onder het Incura logootje te kiezen voor: - Persoonlijke instellingen - Kies voor optie: overige instellingen - U kunt nu ...
  Als u voor een bankrekening geen gebruik maakt van de geautomatieseerde bankkoppeling kunnen in enkele gevallen de bankmutaties ook geëxporteerd worden uit de bank om te importeren in de boekhouding. Welke bestandstype u moet selecteren is afhankelijk...
VOORAF: - Herinneringen en aanmaningen worden verstuurd vanuit de boekhouding niet vanuit Incura. - Als u voorbedrukt papier gebruikt moet u rekening houden met die marges. - Voorbedrukt papier is ook een oplossing om een briefhoofd in een herinneri...
  U kunt kosten voor aanmanen op het gewenste herinnerings-, aanmaningssjabloon vermelden door in de boekhouding achtereenvolgens te klikken op: - Op bovenste plank van de boekenkast, met de NAAM VAN UW PRAKTIJK. - Linksboven op de zwarte map met het ...
Met ingang van 5 oktober 2014 is de functionaliteit voor het afdrukken van herinneringen in de Incura Boekhouding verbeterd. De herinneringen kunnen nu in één scherm in drie stappen afgedrukt worden. * Aanmaken van herinneringen * Genereren van do...
Alhoewel de standaardsjablonen in de boekhouding financieel terzake en functioneel afdoende zijn hebben ze nog wel 'wat opmaak' nodig. Zo wordt in de adressering en aanhef 'tav Crediteurenadministratie' gebruikt. Opmaak van standaard sjablonen kunt u do...
Als de bolletjes in het bankboek niet groen kleuren op ontvangsten van debiteuren die vanuit Incura zijn gefactureerd dan kunnen er 3 oorzaken zijn: * De verkoopfactuur staat niet in de boekhouding. Zie de instructies hieronder wat u kunt doen. * De...
Ja, u kunt uw accountant toegang geven tot uw boekhouding. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar secretariaat@winbase.nl o.v.v. 'Aanvraag inlog accountant [klantnummer]'. Wij vragen u vervolgens aanvullende informatie te sturen. Zodra deze info...
De mogelijkheid om te incasseren via SEPA moet apart ingesteld worden. Hier is een SEPA-overeenkomst voor nodig tussen u en uw bank. Deze overeenkomst kunt u aanvragen bij uw bank. Als de overeenkomst is opgesteld kunt u een afschrift hiervan scannen en m...
Het kan soms voorkomen dat als u de boekhouding gebruikt, het Intelly inlogscherm zoals hieronder afgebeeld tevoorschijn komt. Dit gebeurt alleen als u gebruik maakt van Internet Explorer (versie maakt niet uit). Het is op te lossen door Zowel de Incura ...
Foutmelding Meervoudig Memoriaal: Het totaal van de regels moet 0 bedragen. Lees in de handleiding uit de bijlage hieronder voor meer informatie.
In dagboekmap Verkoop worden alle verkoopfacturen verzameld zoals die in Incura Zorg zijn aangemaakt. Elke factuur die de fase "Definitief maken" in Incura Zorg heeft doorlopen moet ook zichtbaar zijn in deze map in Incura Boekhouding.
In de video wordt de wijze van boeken van kosten en omzet getoond.
Vanuit de omzetting of start met Incura is het opvoeren van het begin saldo in de boekhouding nodig. Dit beginsaldo wordt in het Meervoudig Memoriaal geplaatst. De video loopt door het proces.
Na het overstappen op Incura vanuit LogoBase kan de omzet van LogoBase ingebracht worden in de boekhouding van Incura. Deze omzet kan in de grootboekrekening LogoBase geplaatst worden. Deze grootboekrekening bestaat niet in Incura. In de video wordt getoo...
In visuele boekhouding moet elke zakelijke rekening een eigen bankboek krijgen om de mutaties te kunnen verwerken. In de video wordt getoond welke eenmalige handelingen hiervoor nodig zijn.
Om de boekhouding te kunnen gebruiken moet de site aan veilige websites worden toegevoegd. Dit betekent dat de boekhouding door de browser als veilig wordt beschouwd en geen fouten meer zal vertonen. Elke browser kent zijn eigen aanpak hiervoor. In de vid...
Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande debiteuren en in uw omzet en kosten. In deze handleiding leggen wi...
Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het verwerken van kosten die door derden aan u inrekening worden ...