RSS feed
Kennisbank : Handleidingen > Jaarwerk > Jaarwerk Jeugd GGZ
In week 1 in 2019 is het Jaarwerk 2019 voor Jeugd GGZ beschikbaar gekomen in Incura. De bijbehorende handleiding vindt u onderaan deze pagina. Voor meer uitleg en toelichting kunt u zich ook aanmelden voor het gratis jaarwerk webinar [https://www.incura.n...
In dit overzicht leest u meer over het nieuwe bekostigingsmodel voor de Jeugd GGZ dat ingegaan is op 01-01-2018. Incura is al grotendeels afgestemd op dit model zodat u zo min mogelijk merkt van de overgang. De noodzakelijke wijzigingen zijn gedaan in 201...
Voor het afsluiten van trajecten 2017 en het aanmaken van trajecten 2018, kunt u de volgen de stappen doorlopen. VOORBEREIDING * Autoriseer de juiste gebruikers voor het nieuwe ‘overzicht JGGZ Trajecten’ _(Beheer/Gebruikersbeheer/Overzichten beheerd...
Voor 2018 is er een nieuw jeugdtraject beschikbaar. Vastleggen productcodes 2018 Voor 2018 is een nieuwe, landelijke set met gemeentelijke productcodes afgesproken. Het lijkt erop dat de meeste gemeenten deze landelijke lijst volgen. Het is echter toege...
Facturatie van trajecten die zijn gestart in 2018, is nu mogelijk. U kunt op de volgende manieren factureren: * een vast bedrag per product * P x Q (prijs x kwantiteit) * deelfacturatie (een percentage bij de start en een percentage bij het eind) ...