RSS feed
Kennisbank : FAQ > Corona tijdperk - tips & tricks
De prestatiecodes voor de ergotherapie voor COVID herstelzorg zijn beschikbaar. De prestatiecodes met bijbehorende tarieven voert u door met stap 2 van het jaarwerk (_Beheer > Jaarwerk_) via de tarieflijst met ‘ALTERNATIEF’ in de naam voor alle betreffend...
De COVID herstelzorg CSI codes zijn 020 en 021. Voor beide codes geldt een maximum van 50 behandelingen en een duur van 6 maanden. De codes kunt u alleen factureren in combinatie met DCSPH 9363. De afwijkende CSI (indicatie) codes en het maximum van 50 b...
Voor COVID-19 herstelzorg maakt u een nieuwe behandelepisode aan, waarbij u in de analyse de diagnosecode 9500 selecteert. Bij deze nieuwe episode maakt u ook een overeenkomst aan die de diagnose 9500 overneemt.
Vanaf nu staan op de behandelepisode twee velden om de toestemming van de patiënt vast te leggen voor het prospectief onderzoek (mondelinge toestemming) en het retrospectief onderzoek (schriftelijke toestemming). De schriftelijke toestemming legt u zelf v...
De inkoop van een aantal prestatiecodes geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot 1 week nadat de corona maatregelen zijn teruggetrokken. Houd hiervoor de informatie van de verzekeraars en de beroepsverenigingen goed in de gaten. De tarieven wijzi...
Als u de continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd en u bent een “niet-gecontracteerde zorgverlener” dan dient u bepaalde instellingen te doen in Incura om te kunnen declareren via VECOZO. WAT HEEFT U NODIG? * Een geldig VECOZO systeemcertificaat, zodat...
In Incura kunt u in het mapje “Bestanden” al het huiswerk dat u digitaal heeft gestuurd aan uw patiënt, ook uploaden. Op deze manier heeft u altijd inzicht in wat u heeft verstuurd. Als u ook nog gebruik maakt van het patiëntenportaal in Incura, dan kan d...
Hieronder kunt u het aangepaste rekeningschema van de boekhouding vinden voor het boeken van de corona noodmaatregelen. Deze grootboekrekeningnummers zijn nu beschikbaar: MUIS * 47050 Tegem. ond. getroffen sectoren (TOGs) * 47055 Tijd. overbrugging ...
Vanuit Incura kunt u de e-mailadressen van uw patiënten verzamelen om te kopiëren naar het programma van waaruit u de mailing verstuurt. Als u dus aan uw gehele patiëntenbestand een mail wilt sturen, kunt u dit doen via _OVERZICHTEN > PATIËNTEN_: * De ...
GEWIJZIGDE TARIEVEN IN VERBAND MET CORONA De inkoop van een aantal prestatiecodes geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot 1 week nadat de corona maatregelen zijn teruggetrokken. We hebben geprobeerd de wijzigingen zoveel mogelijk met de juiste...
Wilt u (tijdelijk) een andere prestatiecode gebruiken bij al uw behandelingen? Dit stelt u in via Dashboard: Instellingen > Praktijkinstellingen. Via een dubbelklik op de Praktijknaam komt u in het detailscherm. Bovenin klikt u op ‘Wijzigen’ en daarna w...
Om een onderscheid te maken tussen de reguliere verzuimde afspraken en de afspraken die verzuimd zijn in verband met het Corona virus, kunt u een apart afspraaktype aanmaken. De afspraken met dit type kunt u op ‘Verzuimd’ zetten en er voor kiezen om die n...