RSS feed
Kennisbank : FAQ > Facturen aanmaken / Factureren
   

In 4 stappen maak je een factuur voor een derde (een andere partij) aan: * Stap 1: Derde aanmaken onder Personen of Organisaties – de persoon of organisatie (derde) als ‘debiteur’ aanmaken * Stap 2: Te factureren prestatie opgeven – wat moet er worde...
De foutmelding 'Niet geautoriseerd' wordt gegeven indien er WEL een geldig certificaat wordt aangeboden, maar de aan het certificaat gekoppelde gebruiker NIET voldoende autorisaties heeft. Neem in dit geval contact op met VECOZO om de juiste (facturatie...
Wanneer u de BSN op de factuur naar de zorgverzekeraar vermeld ziet staan als ‘999999999’ dan duidt dit erop dat de BSN anoniem wordt aangeleverd. Het wil dan niet zeggen dat de BSN in het patiëntdossier niet is ingevuld, maar vooral dat de wettelijke ve...
_Dit artikel is van toepassing op de disciplines Logopedie, Fysiotherapie, Ergotherapie en Oefentherapie._ Verzekeraars kunnen de betaling van facturen die te laat ingediend zijn, weigeren. Hoe voorkomt u dat dit gebeurt? 1. HET SCHERM ‘FACTUREREN’ 1 KE...
Indien deze optie staat aangevinkt dan worden de behandelingen die bewust op 'Niet factureerbaar' zijn gezet, tussen de controlemeldingen in stap 2 getoond. Zo krijgt u inzicht in de behandelingen waartoe is besloten deze niet in rekening te brengen. In s...
Een factuur komt er in de Facturatie Wizard uit als een factuur naar de pati
Bij het openen van conceptfacturen en het indienen ervan in Incura verschijnt niet de factuur in beeld, maar alleen een leeg scherm met een blokje. Er is wel de laatste versie van Adobe Acrobat Reader ge