Kennisbank : FAQ > Relaties
   

Zowel van uzelf als van de huisartsen en verwijzers dient de AGB-code volledig te zijn ingevuld bij de zogeheten ‘Zorgverlenergegevens’, inclusief de subberoepsgroep. Respectievelijk treft u deze op de volgende plek in Incura aan:

  • Medewerker AGB-code Stamgegevens > Organisatie > Medewerkers > dubbelklikken op de naam van de betreffende medewerker
  • Huisartsen en verwijzers Stamgegevens > Relaties > Personen > dubbelklikken op de naam van de betreffende zorgverlener

In beide gevallen verschijnt er een detailscherm met onderin beeld het schermonderdeel ‘Zorgverlenergegevens’. Dubbelklik hier op de ingevulde AGB-code óf indien deze er niet staat de knop ‘Nieuw’.

De zorgverzekeraar verlangt van u dat u hier de onderstaande gegevens precies zo heeft ingevuld als gevonden kan worden op www.agbcode.nl 
De subberoepsgroep treft u op deze website aan op het tabblad ‘Kwalificaties’ van iedere zorgverlener. Voorbeeld: bij het inbrengen van een huisarts in Incura als ‘persoon’ wordt de subberoepsgroep standaard voorgesteld als ‘0100 – Niet nader gespecificeerd’. Op het tabblad ‘Kwalificaties’ van de website www.agbcode.nl kunt u achterhalen of deze huisarts bijvoorbeeld wel of niet apotheekhoudend is.

Let op: in geval van stagiaires, waarbij geldt dat er nog geen AGB-code bekend is, dient u een dummycode te gebruiken. Hiervoor registreert u de AGB bij zorgverlenergegevens als XX010000 (waarbij 'XX' uw AGB-discipline is, 03, 04, 05, 94...)

Relevante FAQ's

( Geeft ook antwoord op de vraag: Na het toevoegen van een huisarts of andere 'persoon' kan ik deze niet selecteren in het patiëntdossier )

Huisartsen, medische specialisten, bedrijfsartsen en andere derden vallen in Incura onder de noemer 'Personen'. U kunt uw personen beheren via Stamgegevens > Relaties > Personen. Voor personen die zorg verlenen dient ook een AGB-code opgegeven te zijn. Eerder dan dat zult u in het patiëntdossier de persoon niet kunnen terug vinden. Dit is gedaan om u er tegen te beschermen dat zorgverzekeraars u erop afrekenen dat deze gegevens niet worden aangeleverd voor die situaties dat deze gegevens verplicht zijn.

In de handleiding Praktische tips wordt in hoofdstuk 13 uitgelegd hoe u de AGB-code middels de zgn. 'Zorgverlenergegevens' kunt toevoegen.

In het kort komt de instructie neer op het toevoegen van de zorgverlenergegevens vanuit Personen > ‘Zorgverlenergegevens' > op de knop ‘Nieuw’ klikken > AGB-code toevoegen. Let er hierbij altijd goed op dat een AGB-code bestaat uit een tweecijferige 'AGB-discipline' en 6 AGB-cijfers. Zo starten huisartsen altijd met '01' en volgen daarachter nog 6 cijfers om de AGB compleet te maken. Via Stamgegevens > Coderingen > AGB > AGB-disciplines kunt u het aantal AGB-disciplines zelf beheren.

tags: verwijzer, relatie, huisarts, medische, specialist, cb, arts, discipline, groep