RSS feed
Kennisbank : FAQ > Stamgegevens
   

Wijzigt één of meerdere onderstaande onderdelen in uw praktijk? * AGB-code * KVK-nummer * VECOZO certificaat (andere wijzigingen dan een verlenging) * Adres * Bankrekeningnummer * BTW plichtig Een aantal van deze wijzigingen wordt in onze da...
Met de stamgegevens in Incura bedoelen we de NAW, telefoon en e-mail gegevens van uw praktijk en uw bevoegde medewerkers. Deze stamgegevens kunt u bekijken en eventueel bijwerken via: _Dashboard -> Stamgegevens –> Organisatie –> Medewerkers. _ De stamge...
Zowel van uzelf als van de huisartsen en verwijzers dient de AGB-code volledig te zijn ingevuld bij de zogeheten 'Zorgverlenergegevens', inclusief de _subberoepsgroep_. Respectievelijk treft u deze op de volgende plek in Incura aan: * Medewerker AGB-c...
Om relaties toe te voegen zoals medische specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen et cetera, is het nodig om zorgverlenergegevens aan deze ‘Personen’ te koppelen om deze zorgverleners ook vanuit de patiëntdossiers te selecteren. Anders gezegd: u kunt geen...
In Incura wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen _praktijken_ en _locaties_. De praktijk is de organisatie waarmee u bij het register van de Kamer van Koophandel bent ingeschreven. In Incura vindt u de praktijken terug via _STAMGEGEVENS __> ORGANIS...