Kennisbank : FAQ > Nieuwe aanmelding

Bij het klikken op de knop  'Dossier/Episode aanmaken' vanuit de aanmelding kan de foutmelding 'CreateEpisode failed' verschijnen.

Indien dit gebeurt, dan komt dit doorgaans doordat adresgegevens niet correct staan genoteerd. Het alleen zijn ingevuld van de cijfers van de postcode komt het verreweg meeste voor. U lost deze situatie het beste zelf op door de postcode aan te vullen of in dit stadium nog even weg te laten (in het patiëntdossier kunt u deze gegevens immers nog aanvullen).

Indien u naar de mogelijkheid zoekt om een patiënt eerst eenmalig aan te nemen voor een intake en vervolgens op een wachtlijst wilt plaatsen om de patiënt opnieuw op te roepen wanneer u plek heeft, dan kunt u overwegen het volgende te doen:

1. Patiënt eerste keer aanmelden (zie handleiding Een patiënt aanmelden), afspraak geven, dossier aanmaken en eerste keer behandelen.
2. Met patiënt afspreken dat deze terug op de 'wachtlijst' (lees: Dashboard > Overzicht aanmeldingen) wordt geplaatst en de patiënt weer oproepen zodra er plek is.
3. Op 'wachtlijst' plaatsen: Nieuwe aanmelding maken waarbij u de klacht 'Wachtlijst' of 'Oproepen' noemt. Vervolgens bij deze nieuwe aanmelding NIET opnieuw knop 'Dossier/Behandelepisode' aanmaken, want dan maakt u wéér een nieuwe behandelepisode aan. De nieuwe aanmelding verwijderen na patiëntcontact en verder behandelen op de bestaande behandelepisode. De tweede aanmelding fungeert enkel als reminder.
4. Tweede aanmelding verwijderen uit 'Overzicht aanmeldingen'.