RSS feed
Nieuws
Aug
31
Wat betekent de NT7516 certificering van ZorgMail voor jou als Incura gebruiker?
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 31 augustus 2020 09:31 AM

Gebruikers van ZorgMail ontvingen kort geleden een bericht over de NTA7516 certificering van ZorgMail, of zullen dit binnenkort nog krijgen. In het bericht wordt van jou als zorgverlener een aantal acties gevraagd. Hieronder wordt duidelijk welke van die acties van toepassing zijn als je ZorgMail vanuit Incura gebruikt.

Om te beginnen is het goed om te weten dat Incura een rechtstreekse beveiligde verbinding met ZorgMail heeft. Informatie uitwisseling tussen ZorgMail en Incura vindt


Meer lezen »Aug
20
Nieuwste releasenotes beschikbaar (Incura versie 4.87.0)
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 20 augustus 2020 04:53 PM

De nieuwste releasenotes zijn beschikbaar, behorend bij Incura versie 4.87.0. Met deze versie beschik je nu over de volgende functionaliteiten in Incura:

Beschikbaar voor alle disciplines: E-mailadres patiënt in overzicht 'behandelingen (incl. diagnose)' | SMS- en e-mailservice: diverse wijzigingen in de afspraakbevestiging per e-mail
Beschikbaar voor Logo, Fysio & OT: Ververs functie gebruikte meetinstrumenten in het formulier 'Dossier


Meer lezen »Aug
7
Heb jij je VECOZO aansluitovereenkomst al vernieuwd?
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 07 augustus 2020 03:55 PM

VECOZO is de afgelopen jaren flink gegroeid en wet- en regelgeving is veranderd. Om die reden vernieuwt VECOZO de overeenkomsten met de bij hun aangesloten zorgaanbieders.

Het is belangrijk om de aansluitovereenkomst te vernieuwen voor 31 december 2020. Niet vernieuwen betekent namelijk dat je vanaf 1 januari 2021 geen gebruik meer kunt maken van de dienstverlening van VECOZO omdat certificaten worden ingetrokken en je zorgonderneming wordt beëindigd in het systeem


Meer lezen »Jul
17
Nieuwste releasenotes beschikbaar (versie 4.86.0)!
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 17 juli 2020 02:39 PM

De nieuwste releasenotes zijn beschikbaar, behorend bij Incura versie 4.86.0. Met deze versie beschik je nu over de volgende functionaliteiten in Incura: 

  • Beschikbaar voor alle disciplines: Extra patiënt informatie in de agenda | Dossierweergave sjabloon
  • Beschikbaar voor Fysio, Ergo, OT & Logo: Verkorte formulieren

Je kunt de volledige


Meer lezen »Jul
10
Terugdraaien gewijzigde tarieven in verband met corona
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 10 juli 2020 02:41 PM

De inkoop van een aantal prestatiecodes geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot 1 week nadat de corona maatregelen zijn teruggetrokken. Houd hiervoor de informatie van de verzekeraars en de beroepsverenigingen goed in de gaten.

De tarieven wijzigt u naar de situatie van voor 1 maart door stap 2 in het jaarwerk te doen met de oude tarieflijsten.
Hiervoor gaat u via het dashboard naar Beheer > Jaarwerk


Meer lezen »Jul
2
Wet cliëntenrechten per 1 juli 2020 van kracht
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 02 juli 2020 02:17 PM

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is gedeeltelijk al per 1 juli 2017 in werking getreden, deels is dit gebeurd per 1 juli 2020. De bepalingen van deze wet zijn opgenomen in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (kortweg: Wabvpz). Die laatste wet vervangt de eerdere Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.


In onze eerdere communicatie noemden we al dat de ‘Wet cliëntenrechten’ al sinds 2017 geldt. Toen werd er


Meer lezen »