RSS feed
Nieuws
Dec
17
Geplaatst door Support2 Incura-Abakus op 17 december 2018 04:40 PM


Incura kan u helpen met de aanlevering van de zogenaamde profielinformatie. In hoofdlijnen komt dit neer op het exporteren van 4 overzichten vanuit Incura, gevolgd door een aantal nabewerkingen in bijvoorbeeld Excel. Er is echter wel een aanpassing in onze software nodig. Vanaf uiterlijk 14 januari 2019 zal deze aanpassing voor u beschikbaar zijn, uiteraard verzorgen wij dan ook een handleiding die de benodigde acties beschrijft. Onze releasenotes zullen melden wanneer alles klaar staat.

De aanleverperiode voor het kostprijsonderzoek loopt van 10 december 2018 tot 1 februari 2019. Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat u 2 weken de tijd heeft om de profielinformatie aan te leveren. Omdat de vereisten van het onderzoek pas heel laat bekend waren (namelijk op 5 december), was het niet mogelijk de voorbereidingen in Incura eerder af te ronden. Een eventueel verzoek om uitstel kunt u bespreken met het bureau Sira Consulting, dat het onderzoek voor de NZa uitvoert. Zij geven echter aan dat dit alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. U vindt de contactgegevens van Sira Consulting op hun website.

Opmerking: uiteraard kunt u wel al starten met het verzamelen van de kostprijsinformatie die, naast de bovengenoemde profielinformatie, door het onderzoek wordt gevraagd.