RSS feed
Nieuws
Feb
25
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 25 februari 2019 04:19 PM

Per 1 april 2019 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw 2.3 in gebruik genomen voor alle berichtenverkeer in het kader van de Jeugdzorg. Incura volgt het landelijke draaiboek voor deze overgang. Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland hebben gezamenlijk gekozen voor een implementatiestrategie die hetzelfde is als bij de voorgaande stap van iJw 2.1 naar iJw 2.2. Dit betekent dat er gekozen is voor een big bang, dat wil zeggen: alle betrokken partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Hiervoor zal er tussen 17 maart en 1 april 2019 onderhoud uitgevoerd worden aan de landelijke infrastructuur, waarbij er tijdens bepaalde perioden geen berichtenverkeer mogelijk is.

Het onderstaande tijdschema geeft aan vanaf welke periode het berichtenverkeer niet meer mogelijk is en binnen Incura geen berichten kunnen worden verwerkt of verzonden:

Datum

Tijdstip

Soort bericht

Zondag 17 maart 2019

23.00 uur

Facturen/declaraties (JW303) kunnen niet meer worden verstuurd door zorgaanbieders

Dinsdag 26 maart 2019

17.00 uur

Verzoeken om toewijzing en Start-/Stopberichten (JW315, JW305 en JW307) kunnen niet meer worden verstuurd door zorgaanbieders

Donderdag 28 maart 2019

13.00 uur

Toewijzingen en retourberichten (JW301, JW304, JW 306 en JW308 kunnen niet meer worden verzonden door gemeenten

Het retourbericht op toewijzingen (JW302) kan niet meer worden verstuurd door zorgaanbieders

Donderdag 28 maart 2019

23.00 uur

Alle berichten die op het portaal van Vecozo staan, zijn ingelezen in de systemen

Maandag 1 april 2019

13:00

Het volledige berichtenverkeer wordt beschikbaar gesteld onder versie iJW 2.3

Wij adviseren u om berichten zoveel mogelijk voor bovengenoemde data te versturen en op te halen binnen Incura.

Let op: de bovengenoemde beperkingen betreffen uitsluitend de Jeugdzorg, tijdens deze periode kunt u gewoon de COV uitvoeren en factureren voor de Volwassenen GGZ!

De bovenstaande informatie is overgenomen uit het landelijke draaiboek voor de migratie van iJW2.2 naar iJW2.3. Meer informatie hierover vindt u op de website van i-Sociaal Domein.