RSS feed
Nieuws
Dec
7
Geplaatst door Support1 Incura-Abakus op 07 december 2020 05:41 PM

Incura volgt al sinds de zomer van 2020 de ontwikkelingen rondom het Zorgprestatiemodel. Bijvoorbeeld in de branchevereniging voor ICT-leveranciers in de zorg (OIZ) wisselen wij en onze collega-bedrijven hierover informatie uit. Zoals alle softwareleveranciers wachten wij momenteel op de definitieve specificaties die (volgens planning) eind dit jaar en begin volgend jaar beschikbaar moeten komen. Dan weten we exact:

  • welke codelijsten gelden
  • welke registratie wordt vereist
  • op welke manier gedeclareerd moet gaan worden
  • of er een vervanging zal zijn van de DIS-aanleveringen
  • wat de vereisten zijn om een omzetsimulatie te kunnen doen
  • op welke wijze geleidelijk een nieuwe zorgvraagtypering wordt ingevoerd

.... en hoe we in Incura een overzichtelijke en efficiënte werkwijze met het Zorgprestatiemodel zullen ondersteunen!

Duidelijk is in elk geval dat het werken met prestatiecodes voor ons bekend terrein is: door ervaring in de GGZ vóór introductie van de DBC’s, maar ook door tientallen jaren ervaring binnen andere zorgdisciplines die gebruik maken van prestatiecodes. En duidelijk is ook dat Incura het Zorgprestatiemodel tijdig zal ondersteunen. Honderden praktijken kunnen hiervoor op ons rekenen.

Wat is er bij Incura al gebeurd?
Eerder dit jaar hebben we gedetailleerd in kaart gebracht welke onderdelen van Incura aangepast moeten worden om aan het Zorgprestatiemodel te voldoen. In onze planning voor 2021 moeten wij hier uiteraard rekening mee houden. Het wordt een grote klus waarmee het Incura-team graag aan de slag gaat. Op die manier dragen we ons steentje bij aan een eenvoudiger en meer transparante bekostiging van de GGZ aan volwassenen. We houden je op de hoogte van het vervolg!