RSS feed
Nieuws
Aug
23
Geplaatst door Administrator Winbase op 23 augustus 2021 04:59 PM

Je kunt nu vanuit Incura gegevens aanleveren aan de Landelijke Database Oefentherapie (LDO). De Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is een database waarin het Nivel in opdracht van VvOCM informatie verzamelt over oefentherapeutische zorg met als doelen een landelijke benchmark te kunnen onderbouwen, de successen van oefentherapeuten zichtbaar te maken en data voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden te verzamelen en beschikbaar te stellen.

Het voordeel voor jou als behandelaar is dat deelnemers aan de LDO hun praktijkinformatie op overzichtelijke wijze kunnen inzien en in de toekomst hun eigen cijfers kunnen vergelijken met de gemiddelde landelijke scores. Inzicht in deze cijfers helpt je te onderbouwen waar jij als therapeut goed in bent en je kunt het gebruiken ter profilering van je praktijk. Ook kun je met andere oefentherapeuten het gesprek aangaan over deze cijfers, om te kijken waarin je van elkaar kunt leren. Daarnaast stellen sommige verzekeraars aanleveringen aan het LDO als eis voor het krijgen van een Pluscontract. De patiëntgegevens worden geanonimiseerd en zijn dus niet herleidbaar naar een patiënt. Tot slot is deelname aan het LDO gratis!

Meer weten?