Conversatie beginnen

Indicatiecode 3 verschijnt i.p.v. 4 en 5

Het kan voorkomen dat er soms in Incura een indicatiecode 3 gegenereerd, terwijl dit (i.v.m. kinderfysiotherapie) indicatiecodes 4 en 5 moeten zijn. Waarom treedt dit zo op, terwijl de patiënt toch ook duidelijk jonger is dan 18 jaar?

Het verschil tussen beide wordt niet gemaakt door de leeftijd, maar door de therapiesoort. De indicaties 4 en 5 betreffen kinderfysiotherapie, de indicatie 3 betreft reguliere fysiotherapie, maar dan toegepast op kinderen < 18 jr.
Als het een situatie betreft kopje ‘Standaard prestatiecode(s) 2e en volgende behandeling. Is dit een KFT prestatie (bijv. 1100) dan wordt een overeenkomst met 4 en 5 gemaakt. Anders wordt dit op de overeenkomst indicatiecode 3.

Met andere woorden: Incura vergist zich niet in kind of volwassene, maar gaat wel uit van reguliere fysiotherapie. Er is geen mogelijkheid om dat te beïnvloeden (lees: om standaard van KFT uit te gaan) anders dan op de behandelepisodes als standaard prestatiecode 1100 op te geven en daarna eventueel de overeenkomst te verversen door deze te verwijderen en opnieuw aan te maken.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen