Conversatie beginnen

Wat is het verschil tussen Praktijk en Locatie?

In Incura wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen praktijken en locaties.

De praktijk is de organisatie waarmee u bij het register van de Kamer van Koophandel bent ingeschreven. In Incura vindt u de praktijken terug via Stamgegevens > Organisaties > Praktijken. Hoeveel praktijken u moet opnemen in Incura hangt af van het aantal praktijken dat moet kunnen factureren. Iedere praktijk die dat vanuit Incura moet kunnen doen heeft een eigen praktijk-AGB.

Met locatie wordt de fysieke behandellocatie bedoeld. Te denken valt aan behandelen ‘op de praktijk’ en ‘aan huis’ of de verschillende bezoekadressen waarop uw praktijk gevestigd is. U kunt de locaties in Incura zelf definiëren en onderhouden via Stamgegevens > Organisaties > Locaties. U bent echter niet verplicht van de locaties gebruik te maken; het registreren van dossiers en de facturatie hangt niet van de locaties af. In de meeste gevallen zijn er bij het in gebruik nemen van uw Incura-database geen locaties meegeleverd(*). Het opnemen van locaties in Incura kan u helpen bij het draaien van overzichten om onderscheid te maken waar een patiënt behandeld is. In de overzichten ‘Behandelepisodes’ en ‘Spiegel informatie’ kunt u selecteren op locatie.

( * = locaties kunnen wel, indien van toepassing, zijn overgenomen tijdens de conversie vanuit een eerder pakket)

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen