Conversatie beginnen

Hoe controleert u of alle behandelingen gefactureerd zijn?

Dit artikel is van toepassing op de disciplines Logopedie, Fysiotherapie, Ergotherapie en Oefentherapie.

Verzekeraars kunnen de betaling van facturen die te laat ingediend zijn, weigeren. Hoe voorkomt u dat dit gebeurt?

1. Het scherm ‘Factureren’ 1 keer openen
Als u meerdere Facturatie Wizards opent, kan er voor Incura onduidelijkheid ontstaan waardoor er mogelijk behandelingen blijven liggen. Sluit de vensters met de knop ‘Annuleren’ totdat u er 1 geopend heeft.
De Facturatie Wizard wordt geopend in een pop-up: een nieuw klein venster. Deze pop-up kunt u minimaliseren naar de hoek rechts onderin van uw scherm door op het minteken te klikken rechts boven in het pop-up scherm. De Facturatie Wizard is nu niet gesloten, u heeft hem enkel even uit beeld gehaald. Rechts onderin uw scherm blijft de Wizard zichtbaar. Klikt u erop, dan opent de pop-up weer.

2. Selecteer altijd de facturen van het hele jaar
Kies bij de te factureren periode altijd 01-01-jjjj tot vandaag. Zo mist u geen behandelingen die achteraf factureerbaar zijn geworden.

3. Stel zo weinig mogelijk filters in tijdens de facturatie
Als u alle behandelaars selecteert en geen filter op indienwijze instelt, ziet u de meeste resultaten, ook de eventuele fouten.

4. Melden niet-factureerbare regels
Vink in stap 1 van de Facturatie Wizard de optie ‘Melden niet-factureerbare regels’ aan. Wanneer u dit aanvinkt en op ‘Volgende’ klikt, worden in stap 2 alle behandelingen vermeld waarbij u bewust heeft aangegeven dat u ze niet in rekening wil brengen. Deze behandelingen kennen in het Behandeljournaal (tabblad ‘Administratief’) de status ‘Niet factureerbaar’ en worden daarom niet ter facturatie aangeboden.

5. Maak regelmatig een overzicht Behandelingen
Via Dashboard > Overzichten en statistieken maakt u een overzicht Behandelingen aan.
In dit overzicht kunt u de kolommen ‘Status facturatie’ en ‘Behandelstatus’ naar boven slepen, in het lichtgrijze gedeelte.

Als u de resultaten van de behandelingen met de status ‘Factureerbaar’ openklapt met het plusje, ziet u direct wat de status is van de behandelingen die nog niet gefactureerd zijn. Met het plusteken kunt u dit gedeelte ook openklappen, zodat u de nog te factureren behandelingen per patiënt ziet en ook kunt aanpassen waar nodig.


LET OP! Ook nadat alle behandelingen gefactureerd zijn, is het belangrijk om bij te houden of ze ook betaald worden.
Via Dashboard > Beheer facturen haalt u de actuele status op van facturen die u via VECOZO heeft ingediend met de knop 

Facturen met een paperclip met rood kruisje    moeten uitgezocht worden en eventueel gecrediteerd en opnieuw ingediend.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen