Conversatie beginnen

2014 - Releasenotes augustus/september

Sinds eind augustus is er weer een nieuwe versie van Incura. Hiermee is Incura wederom verbeterd en uitgebreid!

Incura is op de volgende punten verbeterd:

1) Filteropties Beheer facturen
2) Nieuwe samenvoegvelden meetinstrumenten 
3) Gebruik van Incura Pro App door praktijk instelbaar zelf gemaakt
4) Nieuwe en bijgewerkte meetinstrumenten 
5) Opgeloste bugs
 

Let op! De Incura update wordt gefaseerd uitgebracht.
Van de nacht van dinsdag 26 augustus op woensdag 27 augustus is de nieuwe versie voor alle klanten beschikbaar. Het kan daarom zijn dat u onderstaande wijzigingen nog niet in Incura doorgevoerd ziet.

 1. Filteropties Beheer facturen
  Het onderdeel Beheer facturen is verrijkt met een aantal filtermogelijkheden waardoor u zelf kunt bepalen welke en hoeveel facturen u krijgt te zien.
  Zo is aan te geven hoeveel facturen u per pagina wilt zien (indien niet opgegeven is de standaard 12 facturen). Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer u van de afgelopen meer factureren wilt kunnen zien zonder teveel door de verschillende resultaatpagina's te bladeren. Of u wilt juist alleen een paar facturen zien omwille van de snelheid waarmee de gegevens worden gepresenteerd. Daarnaast kunt u met de vinkjes achter de opties ‘Toon ook betaalde facturen’ en ‘Toon ook verwerkte facturen’ de weergave beïnvloeden op wat er aan facturen getoond moet worden.


 2. Nieuwe samenvoegvelden meetinstrumenten
  Let op: Deze aanpassing wordt in de loop van deze week op alle omgevingen beschikbaar gesteld. Het kan zijn dat uw database nog niet over deze wijzigingen beschikt.
  Er zijn nu samenvoegvelden toegevoegd aan de tekstverwerker die het mogelijk maken om naast de naamgeving van de gebruikte meetinstrumenten ook de daarop geregistreerde meetwaarden mee op te halen. Het gaat hierbij om de samenvoegvelden welke zijn omkaderd in onderstaande figuur.


  > Het samenvoegveld << OverzichtMetingen >> toont alle voltooide metingen.
  > Het samenvoegveld << OverzichtNulEindMetingen >> toont per meetinstrument de nulmeting en de laatste uitgevoerde en voltooide meting die niet de nulmeting is.
  > Het samenvoegveld << OverzichtNulMetingen >> toont per meetinstrument de nulmeting. Hiervoor dient een voltooide nulmeting te bestaan.

  Het samenvoegveld GebruikteMeetinstrumenten benoemt enkel de gebruikte meetinstrumenten bij naam en was reeds in de vorige updates van Incura beschikbaar.
  U zou deze samenvoegvelden als volgt in een sjabloon kunnen opnemen:

  Het resultaat van sjabloon wanneer deze in een dossier wordt gebruikt met opgehaalde waarden ziet er dan ongeveer zo uit:

  In de huidige update is er nog geen rekening gehouden met wensen ten aanzien van de weergave van deze meetwaarden. De lettergrootte en het lettertype staan vast en de uitlijning is zoals het wordt aangeboden. Daarnaast kunnen de meetinstrumenten nu tot ten hoogste 20 (sub)schalen in beeld worden gebracht.

  In de map ‘Metingen’ in het patiëntdossier is ten behoeve van deze samenvoegvelden eveneens een wijziging aangebracht:
  Binnen de behandelepisodes is er nu de mogelijkheid om specifieke meetinstrumenten in- of juist uit te sluiten van vermelding in de correspondentie. U geeft aan dat u een meetinstrument voor correspondentie wilt gebruiken door een vinkje te zetten bij ‘In rapportage’ (zie onderstaand figuur).

  Indien een meetinstrument wordt toegevoegd, dan wordt er standaard vanuit gegaan dat deze in rapportage (lees: de correspondentie) getoond moet worden.

 3. Gebruik van Incura Pro App door praktijk zelf in te stellen
  Het is nu mogelijk gemaakt om zelf het gebruik van de Incura Pro App te activeren. Voorheen moest u een mail sturen naar het secretariaat van Winbase om het gebruik aan te vragen. Vanaf heden kunt u dit zelf. Om de Incura Pro app in gebruik te nemen gaat u via Dashboardnaar Instellingen > Globale Instellingen > kopje ‘Incura Apps’. Vink dit aan. 
  Vervolgens is het, net als voorheen, wel nodig om de instructies uit de handleiding Incura Pro App Activeren uit te voeren.

  Let op: Enkel de admingebruiker (of een medewerker met beheerdersrechten) kan de eerste stappen van het activeren van de Incura Pro App uitvoeren. Daarna kunnen overige gebruikers de app op hun telefoon downloaden en gebruiken. 

 4. Meetinstrumenten 
   Met deze versie zijn opnieuw een aantal meetinstrumenten herzien en/of toegevoegd.

   Per discipline zijn dat de volgende meetinstrumenten:
  • Fysiotherapie / OT
   • 1295 - Skindex-29
   • 1296 - Imitation of Postures (IP)
   • 1300 - Mini-BESTest: Balance Evaluation System Test
   • 1301 - Volumemeting arm volgens Herpertz
   • 1302 - Volumemeting been volgens Hertpertz
  • Logo
   • 1290 - Auditieve VerwerkingsProblemen (AVP), checklist
   • 1291 - Vragenlijst voor luistervaardigheden van kinderen (CHAPS-NL)
   • 1298 - Sensory Profile: Zelfbeoordelingvragenlijst 11-65+ jaar
   • 1303 - Schlichting test voor Taalproductie II - TaalQ
  • Ergotherapie
   • 1289 - Southern California Postrotary Nystagmus Test
   • 1292 - Child Occupational Self Assessment (COSA) competentie en belangrijkheid apart 
   • 1293 - Child Occupational Self Assessment (COSA) competentie en belangrijkheid achter elkaar 
   • 1295 - Skindex-29
   • 1297 - Zelf Analyse Kinder Activiteiten (ZAKA) begin tot eind
   • 1298 - Sensory Profile: Zelfbeoordelingvragenlijst 11-65+ jaar 
   • 1299 - Zelf Analyse Kinder Activiteiten (ZAKA) Onderdelen achter elkaar 
   • 1304 - Draw a man (DAM) 
   • 1305 - Vouwblaadjestest (VOUW) 
   • 1306 - Klap-tik-test (KTT) 

  Let op: bij de CELF testen zijn de geëxtrapoleerde scores voor leeftijdscategorie 16-18 jaar en de leeftijdsequivalenten toegevoegd.

  Om over nieuwe/bijgewerkte instrumenten te kunnen beschikken dienen deze eenmalig te worden opgehaald. Dit gebeurt niet automatisch. U kunt dit bewerkstelligen via Beheer > Instrument beheer en daar op de knop ‘Bijwerken instrumenten’ te klikken. Deze knop ververst en voegt nieuwe instrumenten toe.

  De nieuwe meetinstrumenten zijn nog niet gekoppeld aan een discipline. U kunt als u een van deze meetinstrumenten wilt gebruiken via Beheer > Instrumentbeheer > filteren op nummer > klikken op het betreffende meetinstrument > discipline koppelen. Hier kunt u uw discipline aangeven; nadat u dit hebt gedaan, zal het meetinstrument ook zichtbaar zijn in de dossiers. 

 1.  Opgeloste bugs:

Tevens zijn de volgende aangemelde problemen opgelost:

  • Meetinstrumenten die werden opgenomen in het Behandelplan konden soms niet worden verwijderd. Er verscheen een foutmelding dat de naam niet mocht beginnen met het cijfer 1. Dit is nu hersteld.
  • Voor meetinstrumenten, onder andere de PSK, werd de waarde van de eerste meting niet meegenomen naar de volgende meting. Dit is nu hersteld.
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen