Conversatie beginnen

2014 - Releasenotes oktober/november

Sinds eind oktober is er weer een nieuwe versie van Incura. Hiermee is Incura wederom verbeterd en uitgebreid!

Let op! onderstaande versie is nog niet op alle Incura omgevingen doorgevoerd. Dat gebeurt deze week.

 

Incura is op de volgende punten verbeterd:

1) Meerdere keren CQ/FPM kunnen aanleveren
2) FYS: Formulier Vlaggen sneller toegankelijk 
3) Vaste plaats voor ‘sport’ van de patiënt
4) Adresinformatie onder persoonsgegevens uitgebreid
5) OT: Gebruikte richtlijnen op formulier Analyse
6) Nieuwe en bijgewerkte meetinstrumenten 
7) Opgeloste bugs
 

 1. Meerdere keren CQ/FPM kunnen aanleveren
  Het is nu mogelijk om opnieuw een CQ aanlevering te doen voor dezelfde patiënt wanneer de laatste aanlevering langer dan een jaar geleden is.
 2. FYS: Formulier Vlaggen sneller toegankelijk 
  Het gecombineerde formulier Aanmelding & Screening kent nu een extra knop die het mogelijk maak het vlaggenformulier direct te openen in een pop-up.


  Voor het in beeld krijgen van het onderdeel ‘Rode vlaggen’ (zie figuur hierboven) is het vereist om ‘Screening uitvoeren’ op ‘Ja’ te zetten.  3. Vaste plaats voor ‘sport’ van de patiënt
  Voor de sportactiviteiten van de patiënt is nu een vaste plaats in het dossier opgenomen. Hoewel de richtlijn verslaglegging geen onderscheid kent als separaat veld, is in het formulier Anamnese het veld ‘Leefstijl’ aangepast naar ‘Leefstijl/sport’. 

 4. Adresinformatie onder persoonsgegevens uitgebreid
  Bij de adresinformatie onder Persoonsgegevens kunnen nu meer gegevens per type adres worden geregistreerd.

  Tevens zijn, ten behoeve van de verslaglegging, direct de bijbehorende samenvoegvelden toegevoegd aan de Correspondentie Module.

 5. OT: Gebruikte richtlijnen op formulier Analyse
  In het Analyseformulier is bij de oefentherapie de optie ‘Gebruikte richtlijnen’ toegevoegd.
 6. Nieuwe en bijgewerkte meetinstrumenten 
  Met deze versie zijn opnieuw een aantal meetinstrumenten herzien en/of toegevoegd.
  Per discipline zijn dat de volgende meetinstrumenten:
  • Fysiotherapie / OT
   • Checklist beeldschermwerk (5W’s)
  • Logo
   Geen nieuwe of bijgewerkte meetinstrumenten
  • Ergotherapie
   • Somatosensorische Test; onderdeel Finger Identification (FI) 
   • Somatosensorische Test; onderdeel Manual Form Perception (MFP) 
   • Checklist beeldschermwerk (5W’s)
   • Ideomotorische praxie representatie (IPR)
  • GGZ
   Geen nieuwe of bijgewerkte meetinstrumenten

Daarnaast zijn standaarddeviaties toegevoegd aan alle (sub)testen van de Schlichting, CELF en de Peabody.

Om over nieuwe/bijgewerkte instrumenten te kunnen beschikken dienen deze eenmalig te worden opgehaald. Dit gebeurt niet automatisch. U kunt dit bewerkstelligen via Beheer > Instrument beheer en daar op de knop ‘Bijwerken instrumenten’ te klikken. Deze knop ververst en voegt nieuwe instrumenten toe.

 1.  Opgeloste bugs:

De volgende aangemelde problemen zijn opgelost:

  • Meetinstrumenten: de waarde die werd ingevuld bij een eerste meting werd soms meegenomen naar metingen in een geheel ander dossier/behandelepisode. Dit kwam bijvoorbeeld voor bij de PSK NRS alsook de VAS. Inmiddels wordt deze waard alleen overgenomen binnen dezelfde behandelepisode.
  • In de sortering van behandeldoelen werd S10 eerder genoemd dan S1. Dit is nu verbeterd en opeenvolgend gemaakt.
  • Zorgmailberichten die aan een persoonlijke mailboxes werden gericht, terwijl de praktijk inmiddels gebruik maakt van een prakijkinbox, waren niet zichtbaar. Door een aanpassing worden deze berichten nu onderschept en automatisch aan de praktijkinbox gekoppeld.
  • Na het Definitief maken en weer wijzigbaar maken van het formulier Verwijzing bleven de verwijsdatum en verwijsdiagnose onwijzigbaar. Pas na heropenen van het formulier konden deze worden bewerkt. Dit is nu direct wijzigbaar gemaakt.
  • Prestatiecodes die onder Stamgegevens het kenmerk ‘inactief’ werden meegegeven bleven zichtbaar. Inmiddels kunnen deze met een filter onzichtbaar worden gemaakt.
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen