Conversatie beginnen

2014 - Releasenotes juli/augustus

Sinds eind juli is er weer een nieuwe versie van Incura. Hiermee is Incura wederom verbeterd en uitgebreid!

Incura is op de volgende punten verbeterd:

1) FYSIO / OT: gecombineerd formulier ‘Aanmelding en Screening’ geperfectioneerd
2) Einddatum machtiging nu ook vrij invulbaar
3) Factoringbestanden geschikt gemaakt voor IBAN 
4) ‘Spookafspraken’ Agenda zelf kunnen verwijderen
5) Meetinstrumenten
6) Opgeloste bug

Let op! De Incura update wordt gefaseerd uitgebracht.
Begin volgende week (uiterlijk 29-07-2014) is de nieuwe versie voor alle klanten beschikbaar. Het kan daarom zijn dat u onderstaande wijzigingen nog niet in Incura doorgevoerd ziet.

 1. FYSIO / OT: gecombineerd formulier ‘Aanmelding en Screening’ geperfectioneerd
  Sinds de Incura-update van juni is voor Fysiotherapie en Oefentherapie  het formulier ‘Aanmelding en screening’ beschikbaar  waarin de stappen Aanmelding en de Screening zijn gecombineerd.
  Dit nieuwe formulier is nu geperfectioneerd door middel van de volgende aanpassingen:
  • velden worden direct gevuld bij de eerste keer dat dit formulier wordt geopend (indicatie verder onderzoek, inhoud screeningsformulier besproken patiënt, toestemming patiënt voor overleg);
  • tonen van vlaggen-informatie is hersteld;
  • kwaliteitscontrolelogo’s zijn op enkele velden toegevoegd.

 2. Einddatum machtiging nu ook vrij invulbaar
  Naast de bekende keuzes voor de duur van de machtiging (3, 6, 9, 12 maanden en onbeperkt) is er nu ook de optie ‘Overig’. Hierbij mag de einddatum vrij ingevuld worden. Met name vanuit de hoek van Fysiotherapie was hier veel vraag naar.

 3. Factoringbestanden geschikt gemaakt voor IBAN 
  Omdat per 1 augustus Nederland volledig overgaat op het nieuwe IBAN-systeem is hier als laatste voorbereiding ook het factuurbestand voor gebruikers van Factoring op aangepast.

 4. ‘Spookafspraken’ Agenda zelf kunnen verwijderen
  Er is nu een oplossing voor het verschijnen van vastlopende Agenda’s waar afspraken in voorkwamen waar geen klacht of behandelepisode aan gekoppeld was. Deze ‘spookafspraken’ waren het gevolg van niet  afgeronde verwijder-acties. Voorheen konden deze afspraken alleen door de afdeling Ontwikkeling worden opgelost. Nu kan de gebruiker deze afspraken zelf alsnog uit de Agenda verwijderen.

 5. Meetinstrumenten 
  Met deze versie zijn opnieuw een aantal meetinstrumenten herzien en/of toegevoegd.
  Per discipline zijn dat de volgende meetinstrumenten:
  • Fysiotherapie / OT
   • 1252 - Dynamic gait index (DGI)-NL
   • 1253 - Dynamic gait index (DGI), Engelstalig
   • 1267 - Omtrekmetingen arm 6 cm kegelmethode beiderzijds
   • 1268 - Omtrekmetingen arm 6 cm schijfmethode beiderzijds
   • 1270 - Omtrekmetingen arm 9 cm kegelmethode beiderzijds
   • 1271 - Omtrekmetingen arm 9 cm schijfmethode beiderzijds
   • 1272 - Omtrekmetingen been 6 cm kegelmethode beiderzijds
   • 1273 - Omtrekmetingen been 6 cm schijfmethode beiderzijds
   • 1274 - Omtrekmetingen been 9 cm kegelmethode beiderzijds
   • 1275 - Omtrekmetingen been 9 cm schijfmethode beiderzijds 
   • 1281 - Pain Vigilance and Awareness Questionnaire (PVAQ) 
   • 1286 - Generalised Anxiety Disorder (GAD-7)
  • Logo
   • 1254 - Percent Syllables Stuttered (%SS)
   • 1255 - Letters benoemen, scoreformulier
   • 1256 - Audisynt, scoreformulier
   • 1257 - Visdist, scoreformulier
   • 1258 - Visant, scoreformulier
   • 1259 - Begrippen, scoreformulier
   • 1260 - Audist, scoreformulier
   • 1261 - Woorden nazeggen, scoreformulier
   • 1263 - Letterdictee, scoreformulier
   • 1264 - Audant, scoreformulier
   • 1265 - Overschrijven, scoreformulier
   • 1266 - Klankpositie bepalen, scoreformulier
   • 1276 - Drie-minuten-test (3MT), toetsblad 1, scoreformulier
   • 1277 - Drie-minuten-test (3MT), toetsblad 2, scoreformulier
   • 1278 - Visusynt 1, scoreformulier
   • 1279 - Visusynt 2A, scoreformulier
   • 1280 - Visusynt 2B, scoreformulier
  • Ergotherapie
   Geen nieuwe of bijgewerkte meetinstrumenten
  • GGZ
   • 1230 - Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), vragenlijst ouders (O2-4)
   • 1282 - Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), vragenlijst jongeren (J11-17)
   • 1283 - Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), vragenlijst leerkracht (L2-4) 
   • 1284 - Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), vragenlijst leerkracht (L4-17)
   • 1285 - Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), vragenlijst ouders (O4-17)

Om over nieuwe/bijgewerkte instrumenten te kunnen beschikken dienen deze eenmalig te worden geactiveerd. Lees hier hoe u de meetinstrumenten in uw Incura activeert.


6. Opgeloste bug:

Tevens is het volgende aangemelde probleem opgelost:

  • Disciplines die sinds de vorige update via Beheer > Instrument beheer aan een meetinstrument kunnen worden gekoppeld werden niet altijd opgeslagen. Dit is nu hersteld.
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen