Conversatie beginnen

Wat betekenen de kleuren uit de richtlijn dossiervoering 2019 (KNGF)?

Belangrijk: De kleuren van de KNGF richtlijnen zijn het antwoord op de wens naar het KNGF om het verslagleggen eenvoudiger te maken. 
 
Rood = Basis / administratief
Administratieve gegevens zijn gegevens die moeten worden vastgelegd ten behoeve van het verplichte machtigings- en facturatieverkeer. Deze gegevens moeten worden vastgelegd als de fysiotherapeut de behandeling wil kunnen factureren. Deze gegevens kunnen ook in een administratief systeem worden ondergebracht en hoeven niet per definitie deel uit te maken van het zorgdossier. Wel moet er voor gezorgd worden dat die gegevens zo nodig zijn op te halen uit het administratieve systeem.

Geel = Conditioneel
Conditionele gegevens zijn gegevens die, indien aanwezig én relevant, vastgelegd moeten worden, bijvoorbeeld uit hoofde van wet- en regelgeving of als daarover afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld de (huis)arts, maar die bij geen bijzonderheden niet hoeven te worden ‘gevuld’ met n.v.t. of een vinkje.

 
bron: KNGF richtlijn 2019
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen