Conversatie beginnen

Waarom staat er in plaats van de BSN ‘999999999’?

Wanneer u de BSN op de factuur naar de zorgverzekeraar vermeld ziet staan als ‘999999999’ dan duidt dit erop dat de BSN anoniem wordt aangeleverd.

Het wil dan niet zeggen dat de BSN in het patiëntdossier niet is ingevuld, maar vooral dat de wettelijke verplichte identiteitsvaststelling van de patiënt niet heeft plaatsgevonden. 

Lees hier meer over 'identiteitsvaststelling patiënt'

tags: 99999999, 9999999, 999, vergewissen, anonimiseren, anoniem, bsnnummer

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen