Conversatie beginnen

2014 - Releasenotes december

Sinds begin december is er weer een nieuwe versie van Incura. Hiermee is Incura wederom verbeterd en uitgebreid!

 

Incura is op de volgende punten verbeterd:

1) ERGO: verbetering ‘opgebouwde behandeltijd’
2) Nieuwe en bijgewerkte meetinstrumenten
3) Opgeloste bugs
 

 1. ERGO: verbetering ‘opgebouwde behandeltijd’
  In de ergotherapie wordt de beschikbare vergoedingsruimte op de overeenkomst opgebouwd in tijdseenheden van 15 minuten. Voorheen werden hier ook prestaties bij opgeteld die buiten deze behandeltijd moeten worden gerekend, zoals de aanhuis toeslag. Om mogelijk te maken dat dergelijke toeslagen niet in het limiet worden meegenomen is ervoor gekozen om prestaties van het type ‘product’ buiten deze optelling te houden.
  Kortom: prestaties die niet in deze vergoedingsruimte moeten worden meegenomen worden voortaan getypeerd als ‘product’. Wilt u zelf eigen prestaties aanmaken dan kan dat via Stamgegevens > Financieel > Prestaties > knop ‘Nieuw’. Kies vervolgens achter het label ‘Eenheid’ voor ‘Product’ indien u wenst deze prestatie niet in het limiet te willen meenemen.

 2. Nieuwe en bijgewerkte meetinstrumenten
  Met deze versie zijn opnieuw een aantal meetinstrumenten herzien en/of toegevoegd.
  Per discipline zijn dat de volgende meetinstrumenten:
  • Fysiotherapie / OT
   • Gross Motor Function Classification Systeem 12-18jr (GMFCS)
   • Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS), engelse versie
  • Logo
   Geen nieuwe of bijgewerkte meetinstrumenten
  • Ergotherapie
   • Gross Motor Function Classification Systeem 12-18jr (GMFCS)
  • GGZ
   Geen nieuwe of bijgewerkte meetinstrumenten

Om over nieuwe/bijgewerkte instrumenten te kunnen beschikken dienen deze eenmalig te worden geactiveerd. Lees hier hoe u de meetinstrumenten in uw Incura activeert.

 1.  Opgeloste bugs:

De volgende problemen zijn opgelost:

  • Het samenvoegveld <<patientaanhef>> werd in sjablonen van het type ‘Zorgdossier’ niet meer gevuld vanuit het patiëntdossier. Dit is nu hersteld.
  • In het geval dat een patiënt geen verzekeringsgegevens in het dossier heeft staan, kon het voorkomen dat de foutmelding ‘De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld’ in beeld kwam. Dit is nu verholpen.
  • In het overzicht ‘Medewerkersafrekening’ zat een (te) groot verschil in uren tussen ‘Gewerkte uren prestatie’ en ‘Gewerkte uren afspraak’. Dit is nu opgelost.
  • Het geven van herinneringen bij einde machtigingen werkte niet meer. De Agenda geeft nu altijd een melding indien machtigingen verlopen.
  • Sinds vorige maand bestaat de mogelijkheid om de CQ na 365 dagen opnieuw aan te leveren. Deze aanleveringen ging echter niet in alle gevallen goed. Dit probleem is nu opgelost.
  • ERGO: tarieflijst Turien & Co (UZOVI 3341) was niet beschikbaar. Deze is nu beschikbaar gesteld.
  • Tijdens het opslaan van verslagen in de dossier kon een ‘JIT-foutmelding’ (Just In Time-foutmelding) optreden. Deze foutmelding hinderde het opslaan van het verslag waardoor deze verloren ging. Dit probleem is aangepakt en komt nu niet meer voor.
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen