Conversatie beginnen

2015 - GGZ Releasenotes maart week 11

Er is weer een nieuwe versie van Incura. Hiermee is Incura verbeterd en uitgebreid.

Enkele belangrijke wijzigingen uit deze update:

1) Zorginstellingscode als behandelaar
2) Declarant als behandelaar (i.g.v. stagiaires)
3) Opgeloste bugs
 

 1. Zorginstellingscode als behandelaar
  Let op: Alleen van toepassing voor praktijken die als zorginstelling moeten factureren!
  GGZ Instellingen  kunnen nu op het contract opgeven dat de zorginstellings AGB de behandelaar moet zijn. Indien dit voor uw praktijk in het contract met uw zorgverzekeraar het geval is geeft u op het contract aan ‘Keuze declarant = Instelling’ en plaatst u een vinkje achter de tekst ‘Zorginstellingscode als behandelaar’. Deze keuze zorgt ervoor dat de AGB-code van de zorginstelling ook op prestatieniveau wordt meegestuurd in de facturatie naar de zorgverzekeraar.


  Contracten vindt u vanuit het Dashboard via Relaties > Concerns > dubbelklikken op het concern > knop ‘Nieuw’ onder het kopje contracten.

 2. Declarant als behandelaar (i.g.v. stagiaires)
  Indien u medewerkers heeft die op naam van u of een collega behandelingen doen (stagiaires) dan kunt u dit tegenwoordig in Incura aangeven bij de medewerker middels de indicatie 'declarant als behandelaar'. Een alternatieve methode is om de AGB-code van de declarant bij de zorgverlenergegevens van de stagiair/ medewerker in te voeren. Onder Stamgegevens > Organisatie > Medewerkers ziet dat er onder het kopje 'Dienstverbanden' zo uit:


  Indien deze situatie (stagiaires) bij u van toepassing is, dan is de volgende toegevoegde functionaliteit voor u van belang:

  Om de werking van het vinkje bij het dienstverband van de medewerker goed te laten werken dient u ook aan te geven voor welke zorgverzekeraar(s) dit van toepassing is. Eerder kon dit in Incura niet goed worden aangegeven. Inmiddels is dat wel goed mogelijk.

  U kunt nu voor het betreffende verzekeringsconcern in het contract aangeven dat de situatie 'Declarant als behandelaar' (zie afbeelding hieronder) voor de verzekeraar van toepassing kan zijn (kan, want dit geldt dan alleen voor die medewerkers waar dit bij is aangegeven).


  Wilt u op deze manier blijven werken, of gaan werken, dan is het belangrijk om nu zowel de instelling bij de medewerker als die bij de contracten van de betreffende verzekeraars na te lopen en in te stellen.

  Om een en ander extra te verduidelijken staat er achter de toegevoegde optie een 'i' waarachter de volgende toelichting wordt gegeven:

  'Gebruik deze optie om, voor dit contract (deze verzekeraar), in de factuur voor medewerkers de AGB-code van de declarant op te nemen als behandelaar. Dit gebeurt enkel wanneer dit ook bij de betreffende medewerker is aangegeven bij Dienstverband gegevens.' 
 1.  Opgeloste bugs:

De volgende problemen zijn opgelost:

  • Gefactureerde trajecten konden op vervallen gezet worden. Dit leverde zeer onwenselijke situaties op. Is nu structureel opgelost door alleen toe te staan dat niet gefactureerde trajecten op vervallen kunnen worden gezet. 
  • Trajecten die in 2015 in eenzelfde periode vielen kon problemen opleveren met valideren. Door het nog niet zijn vrijgegeven van het jaarwerk van 2015 konden er conflictsituaties optreden tijdens het valideren van trajecten waar overlap in zit. Dit is nu verholpen. 
  • GAF datum versprong naar vandaag, terwijl er al een eigen datum gevuld was. Dit is nu opgelost.

  • Controlemeldingen of conceptfacturen worden weer getoond tijdens factureren van GGZ trajecten. Afhankelijk van de periode die er in stap 1 werd gekozen kwamen de te factureren trajecten alleen naar boven als zowel de begin- als einddatum gelijk waren aan de afsluitdatum van het te factureren traject.
  • Bij aanmaken van verslagen verschijnt een melding indien er in de documentnaam een van de volgende tekens gebruikt worden: \ / : * ? “ ” < > |. Het gebruik van deze tekens is niet mogelijk. Voorheen trad daarom de foutmelding “Er is een onverwerkte uitzondering opgetreden in de toepassing” op en/of kreeg men een zwart beeld bij het afsluiten van de tekstverwerker. 

 

 

 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen