Conversatie beginnen

2015 - Pre-Releasenotes mei

Vanaf afgelopen zondag, 10 mei, is er een start gemaakt met de uitvoering van een grote nieuwe Incura update.
Lees hier meer over de exacte momenten waarop deze update wordt uitgevoerd )

Normaliter volgt er na iedere update een uitgebreide releasenotes die beschrijft welke aanpassingen er in Incura gedaan zijn. Deze releasenotes zijn nog niet in de gedetailleerde vorm beschikbaar en zullen eerdaags volgen. Om u toch vast op de hoogte te brengen wat u met deze update kunt verwachten, hebben we de wijzigingen hieronder in hoofdlijnen alvast voor u op een rij gezet.

Algemeen

 • In o.a. de persoonsgegevens-, relatie- en aanmeldingsformulieren wordt een koppeling gerealiseerd met het postcodeboek. Incura kan hierdoor adresgegevens opzoeken en controleren aan de hand van de postcode en het huisnummer. Voor meer informatie kunt u terecht in de handleiding Postcode-Service.
 • Het Behandelplan wordt met de update aangepakt waardoor het invoeren van een behandelplan overzichtelijker, eenvoudiger en sneller zal gaan.
 • De factuurkoppeling tussen de boekhouding en het zorginhoudelijke gedeelte van Incura wordt verbeterd.
 • De zogeheten 'Patiëntencockpit' (het deel boven het patiëntdossier), met onder andere informatie over de zorgverzekeraar, is na deze update altijd goed zichtbaar.
 • Het 'info-veld', dat u midden in de patiëntencockpit aantreft, is na de update veel beter per behandelepisode zelf in te stellen. Hier kunt u bijvoorbeeld informatie aangeven die voor elke behandeling belangrijk is. Denk aan allergieën of niet-reanimatie verklaringen. Het veld 'Cockpit informatie' bedient u van deze mogelijkheid. 
 • De verschillen in de opmaak van Incura indien u Incura opent vanuit Internet Explorer, Firefox of Google Chrome worden met de update verholpen.
 • Onder Beheer facturen wordt een declaratielezer aangebracht. Hiermee beschikt u per detailscherm van een factuur middels de knoppen Factuurbestand > Geformatteerd bestand over een bestand dat in leesbaar formaat toont hoe de factuur aan Vecozo of Factoringmaatschappij wordt aangeboden (bij papieren facturen is deze optie niet van toepassing).
 • Er worden alvast enkele voor u nog niet zichtbare voorbereidingen getroffen voor diverse nieuwe functionaliteiten waarmee Incura de komende maanden verder wordt uitgebreid, waaronder het Patiëntenportaal en de SMS-service.

 Fysiotherapie

 • Bij diverse overzichten worden meer selectiemogelijkheden toegevoegd. Denkt u hierbij  aan diagnoses en verwijsdata.
 • De plus-audit knop voor het validatieverslag wordt teruggeplaatst binnen de Behandelepisode.

Logopedie

 • Overzichten ten behoeve van het kwaliteitsjaarverslag worden toegevoegd.
 • Sjabloon kwaliteitsjaarverslag toegevoegd. Voor meer informatie kunt u terecht in de handleiding Kwaliteitsjaarverslag

Ergotherapie

 • Aanvullende verzekeringen worden toegevoegd. 
 • De nieuwste KETP formulieren worden toegevoegd.
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen