Conversatie beginnen

2015 - Releasenotes Incura update mei

Sindskort is er weer een grote nieuwe versie van Incura beschikbaar. Hiermee is Incura wederom verbeterd en uitgebreid!

Incura is hiermee op de volgende punten verbeterd en uitgebreid:

1) Samensmelting van meerdere Incura-systemen
2) Eenvoudig adresgegevens opzoeken middels de Postcode-Service
3) Overzichtelijker en eenvoudiger ingestoken Behandelplan
4) Factuurkoppeling tussen Incura Zorg en Incura Boekhouding verbeterd
5) Patiëntencockpit altijd goed zichtbaar
6) Info-veld cockpit zelf kunnen instellen
7) Opmaakverschillen tussen webbrowsers verholpen
8) Ingebouwde declaratielezer
9) FYS/OT: Selectiemogelijkheden in overzichten toegevoegd
10) FYS/OT: Plus-audit knop terug in Behandelepisode
11) LOGO: Overzichten t.b.v. Kwaliteitsjaarverslag
12) LOGO: Sjabloon kwaliteitsjaarverslag toegevoegd
13) LOGO: Signaleringen op gemiste evaluaties
14) ERGO: Aanvullende verzekeringen toegevoegd
15) ERGO: KETP formulieren toegevoegd
16) Voorbereidingen op verbeteringen in komende releases
17) Nieuwe en bijgewerkte meetinstrumenten


 

 1. Samensmelting van meerdere Incura-systemen
  Het beste van twee werelden komt nu samen in één Incura-systeem. In de afgelopen jaren is er bewust tijdelijk even voor gekozen om twee aparte Incura-ontwikkelomgevingen aan te houden. Dit is onder andere gedaan omwille van fundamentele verschillen tussen enerzijds de discipline GGZ en anderzijds de disciplines fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en logopedie.

  Voor het onderhouden van twee gescheiden omgevingen was het echter uiteraard niet wenselijk deze situatie te lang aan te houden. Bovendien zijn deze twee omgevingen indertijd dusdanig in functionaliteiten gegroeid dat de behoefte is ontstaan om de toegevoegde mogelijkheden in beide pakketten te willen onderbrengen. Hierom is er nu voor gekozen om de pakketten samen te brengen.

  Van deze samensmelting merkt u vooral de voordelen vanuit de toegevoegde mogelijkheden zoals beschreven in deze releasenotes. Verder is het softwarepakket vertrouwd zoals u deze hiervoor voor uw discipline(s) reeds in gebruik had. 

 2. Eenvoudig adresgegevens opzoeken middels de Postcode-Service
  Vanaf deze versie is het door de koppeling met het postcodeboek veel eenvoudiger geworden om adresgegevens in te vullen. In formulieren - waaronder bij de Persoonsgegevens, de aanmelding en bij de contactgegevens van uw relaties - hoeft u alleen nog maar de postcode en het huisnummer in te vullen en de volledig adresgegevens worden automatisch ingeladen. Voor meer informatie kunt u terecht in de handleiding Postcode-Service. 3. Overzichtelijker en eenvoudiger ingestoken Behandelplan
  Het Behandelplan heeft een grote metamorfose ondergaan. Met het doel de invoer van het Behandelplan overzichtelijker en eenvoudiger te maken, is er gekozen voor een meer rechtlijnige invoer.

  Voornaamste aanpassingen in het nieuwe Behandelplan:
  • De schermindeling is wezenlijk anders dan de voorgaande versies van het Behandelplan en maakt actiever gebruik van pop-ups om doelen in te vullen.
  • Behandeldoelen kunnen daardoor nu ook achter elkaar aangemaakt worden.
  • Middels informatie-icoontjes (voorgesteld door een rondje met een 'i' erin) wordt gedetailleerde informatie over maat en getal weergegeven.
  • Tussentijdse evaluaties zijn gemakkelijker toe te voegen vanuit de onderzijde van het Behandelplan.

 4. Factuurkoppeling tussen Incura Zorg en Incura Boekhouding verbeterd
  Het mechanisme dat facturen vanuit Beheer facturen in Incura Zorg doorgeeft aan de boekhouding viel soms stil. Hierdoor stapelde facturen zich op en kwamen deze niet aan in de boekhouding. De stabiliteit van dit mechanisme is nu sterk verbeterd.

 5. Patiëntencockpit altijd goed zichtbaar
  Om de informatie uit de zogeheten ‘Patiëntencockpit’ (het schermdeel boven het patiëntdossier, met onder andere informatie over de zorgverzekeraar) goed in beeld te krijgen, moest er soms aan schuifbalken getrokken worden om de gewenste informatie in beeld te krijgen. Dit is niet langer nodig. Alle informatie die in de cockpit getoond wordt, is nu altijd goed zichtbaar.  Tip: is de patiëntcockpit bij u verborgen? Dan kunt u deze in beeld brengen door rechts boven het dossier op het icoon met de twee vierkanten te klikken ().

 6. Info-veld cockpit zelf kunnen instellen
  U kunt tegenwoordig zelf bepalen welke informatie u bovenin de patiëntencockpit getoond wilt hebben. Het ‘info-veld’, dat u midden in de patiëntencockpit aantreft, kunt u per behandelepisode in stellen met het veld ‘Cockpit informatie’. Is de tekst die u in het veld opgeeft te lang om boven in de patiëntcockpit getoond te worden, dan wordt een deel van de tekst weergegeven en kunt u de volledige tekst in beeld brengen door uw muis erop te laten rusten. Bij fysiotherapie en oefentherapie treft u boven dit veld nog een ander veld aan: ‘Handdoeknummer’. Wanneer u achter ‘Handdoeknummer’ een getal invult dan wordt dit in de patiëntencockpit weergegeven als ‘HDN: xxx’. Zijn zowel het handdoeknummer als de cockpit informatie gevuld, dan wordt de informatie uit deze velden gecombineerd in de cockpit weergegeven. 7. Opmaakverschillen tussen webbrowsers verholpen
  Voorheen konden er wezenlijke verschillen in opmaak optreden wanneer u Incura opende vanuit Internet Explorer, Firefox of Google Chrome. Vanaf deze versie moeten deze verschillen verdwenen zijn. 

 8. Ingebouwde declaratielezer
  Onder Beheer facturen is een declaratielezer aangebracht. Hiermee beschikt u over een bestand dat in leesbaar formaat aantoont hoe de factuur aan Vecozo of Factoringmaatschappij wordt aangebode (bij papieren facturen is deze optie niet van toepassing). De declaratielezer vindt u per detailscherm van een factuur via de knoppen Factuurbestand > Geformatteerd bestand.
  Deze declaratielezer is met name handig wanneer u op basis van retourinformatie wilt achterhalen hoe het factuurbestand eerder aan de zorgverzekeraar is aangeboden. 9. FYS/OT: Selectiemogelijkheden in overzichten toegevoegd
  Bij diverse overzichten is de selectiemogelijkheid 'geboortedatum van de patiënt' toegevoegd. 10. FYS/OT: Plus-audit knop terug in Behandelepisode
  De plus-audit knop voor het validatieverslag is teruggeplaatst rechtsboven op de Behandelepisode. 11. LOGO: Overzichten t.b.v. Kwaliteitsjaarverslag
  Onder Overzichten zijn een viertal overzichten toegevoegd ten behoeve van het Kwaliteitsjaarverslag. 12. LOGO: Sjabloon Kwaliteitsjaarverslag toegevoegd
  Het sjabloon ‘Kwaliteitsverslag Logopedie’ is toegevoegd. Voor meer informatie kunt u terecht in de handleidingKwaliteitsjaarverslag. 13. LOGO: Signaleringen op gemiste evaluaties
  In verband met de verplichte 6 maanden evaluaties vanuit de Kwaliteitstoets is er een nieuwe type signalering aangebracht in Incura. Deze signalering maakt mogelijk dat u vat kunt houden op behandelepisodes waarop nog geen tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden. U kunt na het lezen van de signaleringen hierop actie ondernemen in de verschillende patiëntdossiers, waarna u vervolgens de signaleringen kunt openklikken en als ‘Voltooid’ markeren waarmee de signalering uit de lijst verdwijnt. 14. ERGO: Aanvullende verzekeringen toegevoegd
  Enkele aanvullende verzekeringen welke eerder niet binnen de Incura Ergo gevonden konden worden, zijn toegevoegd.

 15. ERGO: KETP formulieren toegevoegd
  De nieuweste KETP formulieren zijn middels deze update beschikbaar gekomen.

 16. Voorbereidingen op verbeteringen in komende releases
  Er zijn alvast enkele voor u nog niet zichtbare voorbereidingen getroffen voor diverse nieuwe functionaliteiten waarmee Incura de komende maanden verder wordt uitgebreid, waaronder het Patiëntenportaal en de SMS-service.

 17. Nieuwe en bijgewerkte meetinstrumenten
  Met deze versie zijn opnieuw een aantal meetinstrumenten herzien en/of toegevoegd:
  • FYS / OT
   • 1392: Parkinson Activiteiten Schaal (PAS), opgesplitst, deel I
   • 1393: Parkinson Activiteiten Schaal (PAS), opgesplitst, deel II
   • 1394: Parkinson Activiteiten Schaal (PAS), opgesplitst, deel III
   • 1395: Claudicatio
   • 1396: Overall Complaints Index (OCI)
   • 1397: Get Up and Go Test (Mathias)
   • 1398: Global Perceived Effect (GPE)
   • 1399: Omgevingsfactoren
   • 1400: Mini Mental State Examination (MMSE)
   • 1401: Short Falls Efficacy Scale (Short FES-I)
   • 1404: Asthma Control Questionnaire (ACQ)
   • 1405: Falls Efficacy Scale International (FES-I)
   • 1406: Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire (PDQ-39)
   • 1412: American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) Shoulder Scale
   • 1417: Patient Specifieke Klachtenlijst (PSK) Kinder-manueeltherapie 0 – 6 maanden
  • LOGO
   • 1411: Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL (PPVT-III-NL), derdenversie
   • 1407: Scoreformulier SSI-3
  • ERGO
   Geen nieuwe of bijgewerkte meetinstrumenten
  • GGZ
   1391: Autisme-spectrum Quotiënt (AQ-test)
   • 1402: SchokVerwerkingsLijst (SVL-15)
   • 1403: SchokVerwerkingsLijst (SVL-22)
   • 1408: Screeningsinstrument PSYchische stoornissen (SPSY), jongerenversie 12-18 jaar
   • 1409: Screeningsinstrument PSYchische stoornissen (SPSY), ouderversie 12-18 jarigen
   • 1410: Screeningsinstrument PSYchische stoornissen (SPSY), ouderversie 4-11 jarigen
   • 1414: Symptom Questionnaire 48 (SQ-48)

Om over nieuwe/bijgewerkte instrumenten te kunnen beschikken dienen deze eenmalig te worden geactiveerd. Lees hier hoe u de meetinstrumenten in uw Incura activeert.

 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen