Conversatie beginnen

Extra gegevens GGZ-instellingen meeleveren

Extra gegevens GGZ-instellingen ten behoeve van SBG activeren via praktijkinstellingen

Om het verrijken van DIS-gegevens ten behoeve van de SBG in Incura te activeren gaat u vanuit het Dashboard naar Instellingen > Praktijkinstellingen > tabblad ‘Aanleveringen’. Hier klikt u op de knop ‘Wijzigen’ en plaatst u een vinkje achter het label ‘SBG gegevens aanleveren’. Indien u daarnaast ook wenst dat deze SBG gegevens in het validatiemechanisme worden beoordeeld, dan plaatst u ook een vinkje bij ‘SBG gegevens valideren’.  
Let op: u dient een contract af te sluiten met InfinitCare om daadwerkelijk SBG gegevens aan te leveren bij de SBG. Dit is nu nog niet nodig indien u alleen een praktijk ben een geen GGZ-instelling.

SBG gegevens op de behandelepisode

Op de behandelepisode verschijnt na het activeren van de SBG een extra schermonderdeel dat ‘SBG’ heet. Hier vult u in:

  • Leefsituatie patiënt
  • Opleidingsniveau patiënt
  • SBG locatiecode
  • SBG zorgdomein

SBG gegevens op het trajectformulier

Op het trajectformulier (Patiëntdossier > Behandelepisode > Zorgpad > dubbelklikken op SGGZ/ BGGZ traject formulier) treft u de SBG gegevens aan op de tabbladen ‘Aanmelding’ en ‘Afsluiting’. Hier zijn respectievelijk de labels ‘Reden non-response voormeting’ en ‘Reden non-response nameting’ met de bijbehorende keuzelijsten toegevoegd. 

SBG gegevens bij patiëntgegevens

Tenslotte zijn er nog enkele gegevens van belang om in te vullen op de Persoonsgegevens van de patiënt (Patiëntdossier > Persoonsgegevens). Links op het schermonderdeel 'Algemeen' treft u het label Burgelijke staat aan waar ten behoeve van de SBG de registratie iets is verfijnd. Dit wil zeggen dat het keuzelijstje met mogelijkheden waar u uit kunt kiezen, is afgestemd op hoe de SBG dit aangeleverd wil krijgen.

Op hetzelfde schermonderdeel vindt u ook de geboortelanden van de patiënt, de moeder en de vader.

 

 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst
  3. Geüpdatet

Opmerkingen