Conversatie beginnen

Toevoegen van een huisarts of verwijzer

( Geeft ook antwoord op de vraag: Na het toevoegen van een huisarts of andere 'persoon' kan ik deze niet selecteren in het patiëntdossier )

Huisartsen, medische specialisten, bedrijfsartsen en andere derden vallen in Incura onder de noemer 'Personen'. U kunt uw personen beheren via Stamgegevens > Relaties > Personen. Voor personen die zorg verlenen dient ook een AGB-code opgegeven te zijn. Eerder dan dat zult u in het patiëntdossier de persoon niet kunnen terug vinden. Dit is gedaan om u er tegen te beschermen dat zorgverzekeraars u erop afrekenen dat deze gegevens niet worden aangeleverd voor die situaties dat deze gegevens verplicht zijn.

In de handleiding Praktische tips wordt in hoofdstuk 13 uitgelegd hoe u de AGB-code middels de zgn. 'Zorgverlenergegevens' kunt toevoegen.

In het kort komt de instructie neer op het toevoegen van de zorgverlenergegevens vanuit Personen > ‘Zorgverlenergegevens' > op de knop ‘Nieuw’ klikken > AGB-code toevoegen. Let er hierbij altijd goed op dat een AGB-code bestaat uit een tweecijferige 'AGB-discipline' en 6 AGB-cijfers. Zo starten huisartsen altijd met '01' en volgen daarachter nog 6 cijfers om de AGB compleet te maken. Via Stamgegevens > Coderingen > AGB > AGB-disciplines kunt u het aantal AGB-disciplines zelf beheren.

tags: verwijzer, relatie, huisarts, medische, specialist, cb, arts, discipline, groep

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen