Conversatie beginnen

2015 - Releasenotes Incura update augustus

Sinds begin augustus is er weer een nieuwe versie van Incura beschikbaar. Hiermee is Incura wederom verbeterd en uitgebreid! Bekijk hieronder welke onderdelen zijn verbeterd en/of uitgebreid.

1) Nieuwe autorisatiemogelijkheden op overzichten
2) Gebruik van afspraakfilter in Agenda
3) Nieuwe en bijgewerkte meetinstrumenten
4) Opgeloste bugs

 1. Nieuwe autorisatiemogelijkheden op overzichten
  U kunt tegenwoordig per gebruiker aangeven welke overzichten zichtbaar zijn voor de desbetreffende gebruiker. Klik hier voor de instructie hoe u de autorisatie hiertoe in Incura kunt instellen.


 2. Gebruik van afspraakfilter in Agenda
  Het afspraakfilter in de Agenda kan nu ook losgekoppeld worden. Wanneer u vanuit een aanmelding of patiëntdossier de Agenda opent om een afspraak in te plannen, wordt er rekening gehouden met de gegevens van de patiënt in kwestie.

  Wanneer u daarna voor een andere patiënt een afspraak wilt maken, is dit ‘afspraakfilter’ niet handig. Om die reden kunt u vanaf nu het afspraakfilter loskoppelen door middel van een kruisje achter het filter. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.
 1. Nieuwe en bijgewerkte meetinstrumenten
  Met deze versie is wederom een aantal meetinstrumenten bijgewerkt en/of toegevoegd:
   • FYS / OT
    • 1421: Op één been staan (dominant en niet-dominant been)
    • 1422: Basismotorische vaardigheden van kinderen met het syndroom van Down (BVK), scoreformulier
    • 1424: Test voor Groot Motorische Ontwikkeling (TGMD-2), nieuw
    • 1425: Short Physical Performance Battery (SPPB)
    • 1426: Kwaliteit van Leven vragenlijst bij COPD
    • 1427: Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ - DLV)
   • ERGO
    • 1421: Op één been staan (dominant en niet-dominant been)
   • LOGO
    Geen nieuwe of bijgewerkte meetinstrumenten

 Om over nieuwe/bijgewerkte instrumenten te kunnen beschikken dienen deze eenmalig te worden geactiveerd. Lees hier hoe u de meetinstrumenten in uw Incura activeert.

 1. Opgeloste bugs

         De volgende problemen zijn opgelost:

  • Problemen met verspringen van afspraken bij inplannen behandelingen verholpen. Vooral gedurende vakantieperiodes kwam het voor dat afspraken op een verkeerde dag/tijdstip en/of in een verkeerde agenda terechtkwamen.

  • Overnemen van de Indicatie Chronisch op overeenkomst hersteld.
   In enkele situaties bleef het veld ‘Chronisch’ in de overeenkomst op ‘Nee’ staan, terwijl in het Zorgpad ‘Ja’ was geregistreerd.

  • FYS/OT: Printprobleem met oefenschema’s opgelost.
   Als er op 'Toon printversie' wordt geklikt, kon men de foutmelding krijgen: ‘Installeer een PDF lezer om de factuur te kunnen zien en/of printen.’ Dit trad alleen op indien er een hashtag (#) in de episodenaam voorkwam.

  • Overzicht omzetplafond toont weer de juiste gegevens.
   Overzicht omzetplafond meldde dat er iets misgaat en toonde vervolgens niets.

  • Diverse problemen verholpen met gecrediteerde behandelingen die op gefactureerd bleven staan.
   Enkele individuele praktijksituaties waarbij dit optrad, zijn aangepakt.
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen