Conversatie beginnen

Hoofdlijnen facturatie aan gemeente middels VECOZO

Factureert u aan uw gemeente via VECOZO? Dan is het van belang een aantal hoofdlijnen goed voor te bereiden of te controleren. In het kort komen deze hoofdlijnen neer op:

1. Bijwerken van uw productcodes

U kunt productcodes importeren, voor zover deze door de betreffende gemeente landelijk zijn gepubliceerd op de zogenaamde Landelijke Verwijsindex, of u kunt de codes zelf toevoegen.

 • Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om middels de knop ‘Bijwerken’ ook de latere aanpassingen die een gemeente heeft gepubliceerd in Incura op te nemen.
 • Ook kunt u vanaf nu de productcodes van een gemeente die al in Incura staan (middels de import of zelf toegevoegd), kopiëren naar een andere gemeente, mits die gemeente binnen dezelfde regio valt. 

2. Instellingen en gegevens van uw gemeenten aanvullen

Per gemeente moet een aantal zaken worden ingesteld om tot een juiste factuur te komen:

 1. Contracten toevoegen, indien nog niet aanwezig.
 2. De juiste facturatiestandaarden instellen (norm JW303 of JW321, afhankelijk van wat uw gemeente verwacht).
 3. Onder de tab ‘NAW’ van de gemeente de juiste indienwijze instellen.

3. Tarieflijsten voor de gemeente aanmaken of bijwerken

 • Nieuw hierbij is de mogelijkheid om een reeds bestaande, ingevulde tarieflijst voor gemeente A te gebruiken om de tarieflijst voor gemeente B aan te maken, indien beide gemeentes deel uitmaken van dezelfde regio.

4. Tarieflijsten koppelen aan de contracten met de gemeenten

5. Factureerbaar maken van trajecten

Op hoofdlijnen bestaat dit uit de volgende stappen per afgesloten traject (BGGZ of SGGZ):

 1. Valideren van het traject.
 2. Via de knop ‘Bijwerken’ kunt u de facturatiecondities binnen het GGZ Traject (aan)vullen.
 3. Aanvraagnummer beschikking + beschikkingsnummer invullen (afhankelijk van welke gegevens de gemeente verplicht stelt).
 4. Productcode móet gevuld zijn.

Let op: Bij de KenJ trajecten dient u handmatig de te factureren (gemeentelijke) productcode te registreren. Bij het valideren wordt, net als in de ‘volwassen GGZ’, het product vastgesteld en weergegeven op het scherm GGZ Traject (dit is de geleverde prestatie (BGGZ) of de berekende NZA-code (SGGZ)). U dient daarnaast de afgesproken of gerealiseerde (gemeentelijke) productcode vast te leggen voor de facturatie aan de gemeente. Deze productcode wordt gefactureerd*.

* Alleen in geval van een factuur volgens de JW321 norm wordt in de factuur de NZA trajectcode opgenomen, waarbij bij het bedrag het bedrag wordt overgenomen uit de tarieflijst voor de gemeente van de vastgelegde productcode.

6. Factureerbaar maken van overeenkomsten

 1. Productcodes moeten zijn toegevoegd op de afspraken in de agenda en zijn dan zichtbaar in het Behandeljournaal.
 2. Deze overeenkomst moet zowel een overeenkomstregel met tarieflijst voor de gemeente bevatten als één voor de patiënt. In voorkomende gevallen kunt u volstaan met het verwijderen en opnieuw aanmaken van de overeenkomsten zodat Incura deze tarieflijsten automatisch voorstelt (mits de gemeente van patiënt bekend is). 

Wilt u meer weten over bovenstaande punten? Bekijk dan de volgende handleidingen:

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen