Conversatie beginnen

Registratie AGB-codes

Zowel van uzelf als van de huisartsen en verwijzers dient de AGB-code volledig te zijn ingevuld bij de zogeheten ‘Zorgverlenergegevens’, inclusief de subberoepsgroep. Respectievelijk treft u deze op de volgende plek in Incura aan:

  • Medewerker AGB-code Stamgegevens > Organisatie > Medewerkers > dubbelklikken op de naam van de betreffende medewerker
  • Huisartsen en verwijzers Stamgegevens > Relaties > Personen > dubbelklikken op de naam van de betreffende zorgverlener

In beide gevallen verschijnt er een detailscherm met onderin beeld het schermonderdeel ‘Zorgverlenergegevens’. Dubbelklik hier op de ingevulde AGB-code óf indien deze er niet staat de knop ‘Nieuw’.

De zorgverzekeraar verlangt van u dat u hier de onderstaande gegevens precies zo heeft ingevuld als gevonden kan worden op www.agbcode.nl 
De subberoepsgroep treft u op deze website aan op het tabblad ‘Kwalificaties’ van iedere zorgverlener. Voorbeeld: bij het inbrengen van een huisarts in Incura als ‘persoon’ wordt de subberoepsgroep standaard voorgesteld als ‘0100 – Niet nader gespecificeerd’. Op het tabblad ‘Kwalificaties’ van de website www.agbcode.nl kunt u achterhalen of deze huisarts bijvoorbeeld wel of niet apotheekhoudend is.

Let op: in geval van stagiaires, waarbij geldt dat er nog geen AGB-code bekend is, dient u een dummycode te gebruiken. Hiervoor registreert u de AGB bij zorgverlenergegevens als XX010000 (waarbij 'XX' uw AGB-discipline is, 03, 04, 05, 94...)

Relevante FAQ's

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen