Conversatie beginnen

2015 - Releasenotes Incura update december

Sinds 21 december wordt er gefaseerd een nieuwe versie van Incura uitgerold. Hiermee is Incura wederom verbeterd en uitgebreid! Wat is er nieuw?

Let op: deze nieuwe versie met onderstaande functionaliteiten wordt niet op alle Incura omgevingen tegelijk doorgevoerd. Uiterlijk 30 december zijn alle omgevingen bijgewerkt.

Alle disciplines

Afkeur creditnota's VECOZO (8179)
Ingediende creditnota’s werden door VECOZO afgekeurd met als reden: ‘(8179) Doorsturen toegestaan moet 1 zijn indien UZOVI-nummer van zorgverzekeraar gevuld is’. Dit probleem is nu opgelost. Wanneer u nu een creditnota indient, zal deze niet om bovenstaande reden afgekeurd mogen worden. Voor de reeds ingediende creditnota’s zijn wij nog op zoek naar een passende oplossing. Wij zullen u hierover later informeren. 

Fysio

Markeringen richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering KNGF 2016
U kunt voor de nieuwe richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016 markeringen aanbrengen in de formulieren van het zorgpad. Ga hiervoor naar Instellingen --> Globale instellingen, onder het kopje 'Kwaliteitsondersteuning' kunt u de optie “Richtlijn verslaglegging 2016 (KNGF) selecteren. In de formulieren van het zorgpad worden velden gemarkeerd worden met rood, groen of geen markering:

 • rood: gegevens die verplicht zijn om in te vullen volgens de richtlijn
 • groen: gegevens die aanwezig én relevant zijn om in te vullen volgens de richtlijn
 • geen markering: gegevens om in te vullen die niet worden genoemd in de richtlijn

GGZ

Wijzigen (e)RAAM trajecten binnen Incura
De functionaliteit rondom het wijzigen van een traject, welke afkomstig is uit (e)RAAM, is uitgebreid. U heeft nu de mogelijkheid om de in (e)RAAM gefactureerde trajecten binnen Incura aan te passen.

bGGZ & sGGZ

De overzichten Onderhanden werk en Realisatie per periode zijn op een aantal punten verbeterd (bGGZ en sGGZ). Enkele wijzigingen zijn:

 • Uitbreiding van de reden waarom een gegeven (zoals het bedrag) niet in het overzicht is opgenomen.
 • Op details is de werking en het bepalen van de inhoud van de beide overzichten verbeterd, soms gaf het overzicht niet het verwachte resultaat.
 • Het BSN van de patiënt is opgenomen in het rapport.
 • Overzichten zijn apart op te vragen voor Jeugd GZZ of voor Volwassenen GGZ (zie bijlage onderaan dit artikel).

Jeugd GGZ

 • De te verwachten en gerealiseerde omzet Jeugd GGZ wordt vanaf deze versie veel beter weergegeven.
 • Om de juiste cijfers voor Jeugdtrajecten in het overzicht te krijgen is voorbereidend werk nodig. Voor de overzichten wordt een validatie (op de peildatum) gedaan om de waarde te bepalen. U wordt vóór het draaien van het overzicht gevraagd om deze validatie al dan niet uit te voeren. Om de waarde van Jeugdtrajecten te bepalen dient echter de bepaalde NZA code nog te worden omgezet naar een gemeentelijke productcode, omdat het daaraan gekoppelde tarief is of zal worden gefactureerd (zie subparagraaf 1.5.1. uit handleiding Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten - facturatiecondities en facturatie).
 • Om deze vertaling te kunnen maken is het nodig dat u eenmalig de relatie tussen NZA code en gemeentelijke productcode vastlegt. Hierbij kunt ook gebruik maken van handige kopieerfunctie zodat u binnen een regio slechts voor 1 gemeente de relatie hoeft vast te leggen (zie paragraaf 1.5. uit handleiding Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten – inrichten productcodes). 

20151221_bereik_ohw.jpg

 1. 55 KB
 2. Bekijken
 3. Downloaden
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst
 3. Geüpdatet

Opmerkingen