Conversatie beginnen

Wat is NIVEL Zorgregistraties?

Vanuit Incura kunt u deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie.

Wat is NIVEL Zorgregistraties?
NIVEL staat voor Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Het is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk. NIVEL Zorgregistraties verzamelt en verwerkt gegevens van huisartsen(posten), logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en apotheken.

Wat levert deelname u op?

  • Voor deelname aan NIVEL Zorgregistraties krijgt u 10 punten per kalenderjaar voor het Kwaliteitsregister Paramedici.
  • U ontvangt online spiegelinformatie over de door u aangeleverde gegevens. De spiegelinformatie geeft u inzicht in uw eigen zorgverlening, ook vergeleken met totaalcijfers van alle logopedisten die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties. Als meerdere logopedisten binnen uw praktijk werkzaam zijn, dan ontvangt u de spiegelinformatie uitgesplitst voor de verschillende therapeuten.

Hoeveel tijd kost deelname?
Deelname aan NIVEL Zorgregistraties kost u weinig extra tijd. Alleen gegevens die u al standaard registreert worden verzameld. Slechts een of twee keer per jaar verzendt u gegevens vanuit Incura naar het NIVEL. Dat is eenvoudig en met een paar keer klikken gebeurd.

Wat wordt er met de gegevens gedaan en hoe zit het met de privacy?
De gegevens worden gebruikt voor:

  1. de spiegelinformatie aan u;
  2. resultaten over gezondheid en zorg in Nederland via www.nivel.nl/zorgregistraties;
  3. wetenschappelijk onderzoek.

De NVLF bepaalt welke gegevens het NIVEL mag verzamelen en wat er wel en niet met de gegevens gedaan mag worden, en door wie. Uitgebreide maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van de patiëntgegevens te waarborgen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt gevolgd. 

Meer informatie of aanmelden?
Hoe meer logopedisten meedoen met NIVEL Zorgregistraties, hoe meer betrouwbaar en bruikbaar de cijfers zijn. Deze cijfers zijn voor de NVLF hard nodig om te laten zien hoe de Logopedie zich verhoudt tot overige zorg en om het belang van de Logopedie goed te kunnen onderschrijven. Klik hier voor meer informatie en deelname.

Heeft u zich al aangemeld voor NIVEL Zorgregistraties?
Klik hier voor de 'Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie'.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst
  3. Geüpdatet

Opmerkingen