Conversatie beginnen

GGZ - Ziet de Minimale Dataset (MDS) er anders uit vanuit Incura indien een privacyverklaring van toepassing is?

Als er een privacyverklaring van toepassing is, heeft dit geen invloed heeft op de samenstelling van de aan te leveren informatie.

De verplichting om te ROMmen (Routine Outcome Monitoring) maakt onderdeel uit van het model kwaliteitsstatuut. De vrijgevestigde bepaalt welke trajecten worden aangeleverd en rapporteert, volgens de afspraak over het te behalen ROM-percentage. Voor de aanlevering van ROM-data wordt geen OPT-out regeling voorzien, omdat het gaat om het verzamelen van statistische gegevens ten behoeve van kwaliteit en behandeleffect. 

SBG ontvangt dus geen persoonsgegevens. De ROM-data zijn onomkeerbaar gepseudonimiseerd en dus niet herleidbaar tot individuele patiënten.

Lees meer over de Minimale Dataset

tags: svr, rom, aanleveren, aanleveringen, mds, minimale, dataset, stichting, vrijgevestigd, rommen,

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen