Conversatie beginnen

GGZ - Wat zijn de te behalen ROM responsepercentages?

ROM responsepercentages
Volgens landelijke afspraken moeten in 2017 van tenminste 15% van de afgesloten behandeling een ROM voor- en nameting worden aangeleverd. Dit percentage loopt op naar 50% in 2020. Er hoeven geen ROM-data met terugwerkende kracht over voorgaande jaren worden aangeleverd. De responsepercentages gelden over alle behandelingen (GBGGZ en GGGZ) die in 2017 worden afgesloten. Dat kunnen dus ook behandelingen zijn die al in 2016 zijn gestart.

De volgende afspraken zijn gemaakt over de te behalen ROM responsepercentages voor vrijgevestigden:<o:p>

  • 2017- 15%
  • <o:p>2018- 25%<o:p>
  • 2019- 40%<o:p>
  • 2020- 50%

Bron: NVGzP

tags: svr, rom, aanleveren, aanleveringen, mds, minimale, dataset, stichting, vrijgevestigd, rommen,

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen