Conversatie beginnen

2016 - Releasenotes december

Sinds 2 december is deeltijdfacturatie Jeugd GGZ beschikbaar binnen onze software. Klik hier voor de handleiding. Maakt u geen gebruik van deeltijdfacturatie? Ook dan zijn er enkele veranderingen binnen Incura GGZ, hieronder vindt u meer informatie.

Stamgegevens-details productcode
Op de productcode kan de factuurwijze worden vastgelegd. De opties zijn: traject, tijdseenheid, 50/50.

Financiële traject

  • Gemaskeerd factureren en restitutie zijn verplaatst van de groep 'Algemeen' naar de groep met het kopje 'Facturatie instellingen'. Deze groep werd voorheen 'Facturatie' genoemd.
  • De groep 'Financieel' heeft de nieuwe titel 'Facturatie gegevens' gekregen.
  • Er is een nieuwe groep 'Facturen' gekomen; hier komt de eindfactuur te staan. Indien er is gekozen voor factureren per tijdseenheid of 50/50 komen naast de eindfactuur ook de deelfacturen hier te staan.
  • Veldnaam 'gerealiseerd' is aangepast naar 'minuten gerealiseerd'.

Overzichten

  • Trajecten B-/SGGZ: 'Toon beschikkingsnummer (Deelfacturatie)' en 'Toon aantal gefactureerde minuten (Deelfacturatie/Jeugd GGZ)' zijn nieuwe kolommen die getoond kunnen worden voordat het overzicht wordt gegenereerd. Als deze opties worden aangevinkt zijn deze kolommen zichtbaar in het overzicht.
  • Overzichten’ Onderhanden werk ‘(OHW) en ‘Realisatie per periode’: In het geval van BGGZ/SGGZ trajecten is het eveneens mogelijk om deeltijd aan te vinken. Nadat er is gekozen voor “Toon overzicht” worden de volgende kolommen extra weergegeven: ‘Minuten gefactureerd’, ‘Facturatiewijze’, ‘Aantal facturen’ en ‘Bedrag(en) gefactureerd’. Let op: In het geval van deeltijdfacturatie wordt in de overzichten OHW en ‘Realisatie per periode’ in de kolom ‘Factuurnummer’ altijd het laatste factuurnummer weergegeven.
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen