Conversatie beginnen

2017 - Releasenotes 20 april

Sinds 20 april 2017 is er een nieuwe versie van Incura beschikbaar. Onze software is hiermee op de volgende punten verbeterd en uitgebreid:

Scholen toevoegen aan EPD
Vanaf nu kunt u in Incura eenvoudig scholen toevoegen aan een patiëntdossier, met of zonder het gebruik van de koppeling met DUO. Via de DUO wordt er een uitgebreid bestand van gegevens beschikbaar gesteld van de meeste scholen in Nederland. Door middel van de koppeling tussen Incura en de DUO-database kunt u deze gegevens eenvoudig binnen Incura ophalen. Een stapsgewijze instructie vindt u in de handleiding Scholen en Koppeling DUO.

Let op: Voordat u de nieuwe functionaliteit gaat gebruiken en de scholen van kinderen gaat registreren via ‘Persoonsgegevens’, dient u eerst de onder ‘Organisatie’ reeds geregistreerde scholen te voorzien van de gegevens uit de nieuw meegeleverde DUO-database. Voer een reeds geregistreerde school niet opnieuw in, anders komt deze straks dubbel voor in uw organisatiebestand binnen Incura. Zie ook paragraaf 1.1 van handleiding Scholen en Koppeling DUO.

Nieuwe functie autorisaties
Er zijn nieuwe functie autorisaties beschikbaar gekomen voor onderstaande onderdelen. Binnen Incura vindt u deze terug via > Beheer > Gebruikersbeheer

  • Taken en signaleringen
  • Overeenkomst en/of trajecten
  • Aanleveringen

Het gaat hier om een uitbreiding van bestaande functies autorisaties. Functie autorisaties zijn er om per medewerker in te stellen welke onderdelen binnen Incura zij mogen raadplegen. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in de handleiding Rechtenbeheer

Let op:

  • De nieuwe functie autorisatie 'Aanleveringen beheerder' staat standaard uit. Wanneer u of een collega toegang nodig heeft tot de optie 'Aanleveringen' op het dashboard, dient u deze functie autorisatie aan te zetten.
  • De nieuwe functie autorisatie 'Episode toegang beheerder' wordt gefaseerd uitgeleverd en is nog niet beschikbaar. In de handleiding Rechtenbeheer wordt hier onder meer op de pagina's 3, 12 en in hoofdstuk 3 al melding van gedaan.

Overzichten versneld
Grote overzichten, bijvoorbeeld over een periode van een jaar, kunt u nu sneller raadplegen binnen Incura. Naar aanleiding van uw feedback hebben we het achterliggende proces geoptimaliseerd. 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen