Conversatie beginnen

2017 - Releasenotes 25 oktober

Op woensdag 25 oktober hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in Incura. In deze releasenotes kunt u zien welke verbeteringen dat zijn.

Alle disciplines

Patiëntenportaal geoptimaliseerd

 • De patiënt heeft nu de mogelijkheid een vragenlijst tussentijds op te slaan, zodat de patiënt op een ander moment verder kan gaan. Via de knop ‘Verzenden’ kan de patiënt de vragenlijst in zijn geheel opslaan en ervoor zorgen dat deze meting niet meer zichtbaar is in het Patiëntenportaal.
 • Het is nu mogelijk om bij het aanmaken van een oefenschema in te stellen of dit schema getoond moet worden in het Patiëntenportaal.
 • De patiënt heeft nu de mogelijkheid om in het inlogscherm om een nieuw wachtwoord aan te vragen wanneer men het wachtwoord is vergeten.
 • Vanaf nu kunt ook *.mov en *.mp3 bestandtypen uploaden binnen het Patiëntenportaal.
 • Bij de ‘Gebruikersnaam’ wordt standaard het e-mailadres van de patiënt overgenomen, maar u kunt ook zelf een gebruikersnaam kiezen. Hierdoor kunnen familieleden met hetzelfde e-mailadres toch allen een patiëntenportaal krijgen). Er vindt altijd een controle op unieke gebruikersnaam plaats.

Bekijk handleiding Patiëntenportaal 

Behandeljournaalnotities ná afsluitdatum behandelepisode

 • Vanaf nu kunt u de episode afsluiten wanneer er nog een behandeljournaalnotitie met een datum na de einddatum aanwezig is.
 • Na het invoeren van een einddatum bij de behandelepisode, via de kalender, kunt u nu door het beantwoorden van een pop-uptekst de einddatum van een episode automatisch laten vullen met de einddatum van het laatste consult.

Logo

Aanwezigheid ouders of verzorgers

Bij kinderen tot de leeftijd van 12 jaar zorgt de logopedist/praktijkhouder ervoor dat één van de ouders of verzorgers minimaal 50% van alle behandelingen aanwezig is voor het slagen van de behandeling (bron: NVLF). Vanaf nu kunt u binnen het behandeljournaal de aanwezigheid van een ouder/verzorger tijdens een behandeling invullen. Voor nieuw ingeplande behandelingen staat deze optie standaard aangevinkt; wanneer één van de ouders of verzorgers niet aanwezig is kunt u deze optie uitvinken. NB: Voor al bestaande behandelingen staat deze optie uitgevinkt, u kunt deze zelf alsnog aanvinken. 

In de cockpit, bovenaan het patiëntdossier, kunt u het percentage terugvinden achter het kopje ‘Aanwezigheid’. Hierdoor ziet u in één oogopslag of u aan de norm van minimaal 50% voldoet.

Logopedische diagnose

 • Binnen het veld ‘Logopedische diagnose’ vindt u de nieuwe knop ‘Samenvatting kopiëren’. Op uw verzoek is het via deze knop mogelijk om de gegevens in het veld ‘Samenvatting’ te kopiëren naar het veld ‘Logopedische diagnose’. Hier kunt u de gegevens aanpassen waar nodig.
 • Ook is het veld ‘Factoren van invloed’ uit het formulier anamnese toegevoegd aan de samenvatting.

GGZ

Opt-Out/Opt-In SBG

Vanaf nu kunt u per traject aangeven of het traject wel of niet moet worden meegenomen in de SBG-aanlevering. Deze mogelijkheid bestaat zowel voor vrijgevestigden (u levert zelf aan via SVR) als voor instellingen (SBG aanleveringen gaan via InfinitCare). Als uitgangspunt geldt: Nieuwe (en nog niet eerder aangeleverde) trajecten staan standaard op ‘nee ’en worden niet aangeleverd tenzij u ze ‘aanvinkt’ (‘Opt-In’ werkwijze).

Opt-In
Deze werkwijze gaat ervan uit dat u alleen op basis van een Toestemmingsverklaring gegevens aanlevert. Als u dit verkiest kunt u kiezen voor een werkwijze waarbij alle trajecten worden aangeleverd, tenzij u ze ‘uitvinkt’ (‘Opt-Out’ werkwijze). Bijvoorbeeld als cliënt een privacyverklaring heeft getekend.

Opt-Out
Hanteert u de ‘Opt-Out’ werkwijze in uw praktijk? Dan kunt u in Incura eenvoudig de waarde van de instelling ‘Aanleveren SBG’ op het traject op ‘Ja’ zetten. Incura wijzigt dan alle lopende trajecten om van ‘Nee’ naar ‘Ja’ (zie Hoofdstuk 3 van de Handleiding SVR/SBG aanlevering).

Let op: Leverde u tot op heden, als praktijk of instelling, reeds regulier aan de SBG aan? Dan is het voor u van belang om deze instructie uit te voeren om de waarden van de nog aan te leveren trajecten op ‘Ja’ te zetten.

Goed om te weten: Binnen de overzichten Trajecten BGGZ en SGGZ is een extra selectie ‘privacy instellingen’ opgenomen om te kunnen zien welke trajecten op ‘Ja’ of ‘Nee’ staan.

 

 

 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen