Conversatie beginnen

2017 - Releasenotes 28 november

Op dinsdag 28 november hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in Incura. In deze releasenotes kunt u zien welke verbeteringen dat zijn.


Alle disciplines

Verbetering: ‘Doorsturen toegestaan’ bij rekening aan patiënt via factoring

Is er sprake van factoring én wordt er gefactureerd naar een patiënt? Dan wordt ‘doorsturen’ nu op ‘niet toestaan’ gezet in het factuurbestand.


GGZ

Nieuw: Deelname vanuit Incura aan Pilot Clustermodel

Neemt u deel aan het Pilot Clustermodel via de Zorgclustertool (ZCT)? Dan kunt u dit nu aanzetten in Incura en vanuit de volwassen-trajecten doorschakelen naar het betreffende dossier in de Clustertool. Ook het maandelijkse aanleveren van het Onderhanden Werk ten behoeve van het vereiste inzicht wat de NZa voor deze pilot van u verlangt, is nu vanuit Incura mogelijk.
Zie voor de instructie de handleiding GGZ Pilot.

Nieuw: Tijdelijk geen jeugdtrajecten aanmaken die starten in 2018

Een belangrijk onderdeel van de wijzigingen in de Jeugd GGZ per 2018 is het afsluiten van alle DBC’s per 31-12-2017 en het aanmaken van een nieuw behandeltraject voor 2018.

In de tweede helft van december komt er een functie beschikbaar waarmee u collectief voor alle jeugdpatiënten, waarbij de behandeling doorloopt in 2018, de trajecten van 2017 kunt afsluiten en de nieuwe trajecten voor deze patiënten voor 2018 kunt aanmaken.

Wegens het vervallen van de DBC-werkwijze zullen behandeltrajecten per 1 januari 2018 afwijken van trajecten in 2017. Het aanmaken van jeugdtrajecten die starten in 2018 is daarom tijdelijk onmogelijk, om te voorkomen dat in de komende maand trajecten van de oude structuur worden aangemaakt. Dit geldt ook voor vervolgtrajecten.

Wilt u toch al activiteiten registreren voor 2018? Dan voegt u deze zolang toe aan het lopende 2017 traject. Bij het aanmaken van de 2018-trajecten eind december zullen deze behandelingen op het nieuwe traject worden geplaatst.
Nieuwe aanmeldingen kunt u al wel voor 2018 aanmaken, via Dashboard >  Nieuwe aanmelding, maar het aanmaken van de betreffende behandelepisode kan pas zodra de bovengenoemde wijzigingen medio december in Incura zijn doorgevoerd.

Herstel: Onterechte ‘Aanvraag bevestigd’ status VOT  

Verzoeken om Toewijzingen bleven onbedoeld op 'Aanvraag bevestigd' staan, terwijl er via VECOZO al een beschikking werd binnengehaald. Dit is nu hersteld. De bestaande VOT’s zijn uiteraard ook in het herstel meegenomen.

Verbetering: Validatie SBG aanlevering ‘vrijgevestigden’ op dezelfde manier als voor ‘instellingen’

Vrijgevestigde praktijken moeten voor de SBG aanlevering ook de twee velden ‘leefsituatie’ en ‘opleidingsniveau’ invullen. Hierop werd eerder niet gecontroleerd of deze velden zijn ingevuld, wat afkeur in de aanlevering opleverde. Trajecten worden hier nu wel op gecontroleerd tijdens de validatie, mits bij Praktijkinstellingen >  Aanleveringen > ‘Extra gegevens valideren’ wel is aangevinkt(!)

Herstel: Onterechte ‘Aanvraag bevestigd’ status VOT 

Verzoeken om Toewijzingen bleven onbedoeld op 'Aanvraag bevestigd' staan, terwijl er via VECOZO al een beschikking werd binnengehaald. Dit is nu hersteld. De bestaande VOT’s zijn uiteraard ook in het herstel meegenomen.

Extra aanpassing SVR/SBG instellingen.

Wij hebben u bij de voorgaande release van 25 oktober geïnformeerd over de mogelijkheid het al dan niet meenemen van een zorgtraject in de SBG aanlevering per patiënt/traject in te stellen (zie ook: releasenotes van 25 oktober).
Daarbij is ook aangegeven dat voor instellingen en vrijgevestigden die reeds een aanlevercyclus aan SBG hebben het noodzakelijk was om eenmaal de instelling op 'Ja' te zetten en alle trajecten bij te laten werken (zie hoofdstuk 3 van handleiding SVR-SBG aanlevering
Afgaand op meldingen is dit mogelijk niet in alle situaties goed gegaan. Dit zou betekenen dat u minder trajecten aan zou leveren dan voorheen. Twijfelt u of alle trajecten op ’aanleveren’ staan? Draait u deze bijwerken-functie dan gerust nog een keer.

 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen