Conversatie beginnen

2017 - Releasenotes 6 december

Op 06-12-17 hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in Incura GGZ. Hieronder kunt u zien welke wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Deze wijzigingen liggen in het verlengde van de release van 28-11-17. Op de pagina Jeugd GGZ 2018 leest u meer over de actuele wijzigingen binnen de Jeugd GGZ.


Nieuw: Productcodes 2018 toevoegen (productcodes bijwerken)

Het is nu mogelijk om de nieuwe standaard productcodes voor 2018 toe te voegen. Dit kan door middel van de functie 'Productcodes bijwerken'. Hier kunt u via een wizard voor gemeente(n) of regio’s productcodes toevoegen. Voor de eigen aangemaakte productcodes die de gemeente ook in 2018 zal gaan gebruiken, kunt u de knop 'Verlengen' gebruiken. 

 Kijk voor meer informatie in paragraaf 1.1 van de handleiding Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten – inrichten productcodes

Nieuw: VOT 2018 - Aanvraag toestemming doorlopende behandeling in 2018

Wanneer u voor doorlopende behandelingen in 2018 een VOT (Verzoek om Toestemming – JW315 bericht) moet indienen, dan kunt u deze vanaf 05-12-2017 eenvoudig vanaf het lopende traject vanuit Incura versturen. Op het traject treft u naast de knop 'Nieuw VOT’ nu ook een knop 'Nieuw 2018 VOT' aan. Deze knop gebruikt u om voor patiënten die op 31-12-17 in jeugd-ggz-zorg zijn – en waarvan de zorg in 2018 doorloopt – een nieuwe toewijzing te sturen met ingangsdatum 01-01-2018. Door deze knop te gebruiken wordt de verlengingsaanvraag aangemaakt en verzonden conform de specifieke eisen die daaraan gesteld worden (zoals het meesturen in de aanvraag van het beschikkingsnummer voor de zorg in 2017).

Goed om te weten: de toewijzing (JW301) die u de komende tijd nog zult ontvangen voor de trajecten in 2018 worden voorlopig nog even getoond in het 2017 traject. Zodra ook de trajecten voor 2018 zijn aangemaakt (eind december 2017) zullen deze JW301-berichten automatisch op de achtergrond voor u worden omgezet naar het nieuwe traject.

Kijk voor meer informatie in paragraaf 2.2 van de handleiding GGZ Berichtenverkeer VECOZO

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen