Conversatie beginnen

2018 - Releasenotes 26 april (GGZ)

Op 25 april 2018 hebben wij een aantal aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u zien welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

1. Controle op start en eind van zorgverlening in de factuur/declaratie (‘productperiodes’)
De specificaties voor het berichtenverkeer beschrijven twee werkwijzen om deze data in te vullen. Incura heeft hieruit eerder een werkwijze gekozen die niet door alle gemeenten wordt ondersteund. Om die reden is in Incura ook de tweede werkwijze ingebouwd en is de keuze nu per gemeente instelbaar. Zie voor de details paragraaf 3.3 "Specificatie productperioden" in onze handleiding Facturatie JGGZ 2018.

2. Gebruik van factuurberichten verbeterd
U had al de mogelijkheid om per gemeente in te stellen of deze Declaratie- of Factuurberichten willen ontvangen. Helaas bleek dat het gebruik van Factuurberichten tot afkeur kon leiden bij VECOZO. Deze storing is nu opgelost. Zie voor de details paragraaf 3.3 "Factuur / Declaratie" in onze handleiding Facturatie JGGZ 2018.

3. Weergave van minuten en facturatiegegevens op Jeugd GGZ trajecten
Vanaf deze Incura-versie zijn ook op de Jeugd GGZ trajecten de geregistreerde minuten en de factuur- of declaratiegegevens weer zichtbaar. In de factuur- of declaratiegegevens vindt u alleen de minuten terug die als ‘Meetellen’ zijn aangegeven: momenteel geldt dit voor alle activiteiten, binnenkort kunt u deze indicatie zelf  wijzigen. Indien u klikt op de minutentelling boven de activiteitenlijst ziet u de details van de geregistreerde tijd, waarin wordt aangegeven hoeveel tijd wel en niet meegeteld wordt. Praktijken die gebruik maken van gedifferentieerde tarieven zien dat de factuur- of declaratiegegevens ook per functiegroep zichtbaar zijn.
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen