Conversatie beginnen

2018 - Releasenotes 25 mei (GGZ)

Op 24 mei hebben we diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura GGZ. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.

Het overzicht Facturen
Nieuw in Incura GGZ is het overzicht ‘Facturen’. Met dit overzicht maakt u eenvoudig selecties in uw lijst met facturen en kunt u het resultaat exporteren naar bijvoorbeeld Excel.

De overzichten worden als volgt per medewerker beschikbaar gesteld via ‘Gebruikersbeheer’. Op het schermvoorbeeld hieronder staan de functie autorisaties waaronder die voor de ‘Overzichten beheerder (zorginhoudelijk)’. Klik op ‘Wijzigen’ en dan op het icoon naast deze autorisatie om per overzicht aan te geven of deze voor betreffende gebruiker zichtbaar wordt.  Sla de wijziging op.Overzichten specifiek voor JGGZ
Naast het overzicht ‘Facturen’ zijn een aantal overzichten beschikbaar die specifiek gericht zijn op de Jeugd GGZ (JGGZ). Nieuw zijn het overzicht met JGGZ activiteiten en de Productiemonitor JGGZ. In de laatste wordt over een geselecteerde periode de gerealiseerde tijdsbesteding en het saldo van de gefactureerde bedragen getoond. De factuurdatum is daarbij bepalend voor de periode waarin een factuur wordt meegeteld.

Zoals bij het overzicht ‘Facturen’ geldt ook hier: de overzichten stelt u per medewerker beschikbaar via 'Gebruikersbeheer'.

Functie ‘Overnemen trajecten’ voor JGGZ
Incura ondersteunt vooralsnog 1 toegewezen product per JGGZ-traject. Met andere woorden: u dient een nieuw JGGZ-traject aan te maken voor elk product dat u toegewezen krijgt. Deze trajecten en hun bijbehorend product mogen uiteindelijk niet overlappen, hoewel registratie met terugwerkende kracht ervoor kan zorgen dat dit tijdelijk wel het geval is.

Omdat de huidige werkwijze vereist dat vaak nieuwe (vervolg-)trajecten worden aangemaakt, willen wij deze handeling voor u zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom is nu voor JGGZ-trajecten de functie ‘Overnemen’ geïntroduceerd, waarmee eenvoudig trajectkenmerken en reeds bestaande gegevens als activiteiten en afspraken in het juiste traject kunnen worden geplaatst. Via ‘Gebruikersbeheer’ wordt deze functie beschikbaar gesteld. Een uitgebreide beschrijving van de functie vindt u in de handleiding ‘Overnemen JGGZ trajecten’ (zie onderaan deze pagina).

NB: gewenste werkwijze is dat toegewezen producten elkaar binnen een traject kunnen opvolgen, zonder dat hiervoor separate trajecten nodig zijn. Dit najaar verwacht Incura te kunnen overschakelen op deze werkwijze. U ontvangt uiteraard een mededeling zodra dit het geval is.

Invullen van toewijzingsnummers bij handmatige registratie van toegewezen producten (JGGZ)
Hoewel u idealiter via VECOZO uw VOT’s (JW315) verstuurt en langs deze weg ook de toewijzing van de gemeente ontvangt (JW301), kan het in diverse situaties noodzakelijk zijn om een toegewezen product handmatig te registreren. U beschikte al over deze mogelijkheid, het toewijzingsnummer ontbrak hierbij echter. Dit veld is alsnog toegevoegd.NB: In de lijst met producten werd het toewijzingsnummer al langere tijd weergegeven, geheel aan de rechterkant.

B10GGZ_Handleiding_overnemen_JGGZ_Trajecten_v1.0.pdf

  1. 762 KB
  2. Bekijken
  3. Downloaden
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen