Conversatie beginnen

2018 - Releasenotes 12 juni (GGZ)

In Incura zijn er diverse aanpassingen gedaan. Hieronder kunt u lezen welke aanpassingen dit zijn.

Aanleveren van beleidsinformatie aan het CBS
Vanaf 1 juli dienen zorgaanbieders in de Jeugd GGZ hun beleidsinformatie over het 1e halfjaar van 2018 (H1 2018) bij het CBS aan te bieden. U heeft hiervoor tot 22 juli de tijd. Incura biedt vanaf deze release de mogelijkheid deze gegevens aanlevering uit te voeren. Zie onze handleiding voor een uitleg over de stappen die u hiervoor moet nemen.

Een aantal invulvelden die specifiek zijn voor de gegevens aanlevering aan het CBS vindt u op het episodescherm onder het kopje ‘Gegevens CBS’. NB: dit deel van het scherm verschijnt alleen voor Jeugd GGZ patiënten!De meeste invulvelden voor het CBS bestonden al eerder. De wijzigingen voor deze aanlevering zijn:

  • Gestart met crisis: deze indicatie is automatisch voor u aangevinkt indien u eerder het perspectief ’01 - Stabilisatie van een crisissituatie’ had ingevuld
  • Perspectief: de keuze ’01 - Stabilisatie van een crisissituatie’ is door het CBS uit haar codelijst geschrapt, deze wordt vervangen door de bovenstaande indicatie
  • Outcome-gegevens: deze 4 invulvelden kunnen optioneel worden ingevuld

Het overzicht ‘Producten JGGZ’
Nieuw in Incura GGZ is het overzicht ‘Producten JGGZ’. Met dit overzicht maakt u inzichtelijk welke factuurregels voor een toegewezen product zijn geselecteerd. Deze informatie helpt u om te bewaken welke ruimte voor verdere behandeling wordt geboden door de bestaande toewijzingen.

U kunt het overzicht als volgt per medewerker beschikbaar stellen via het Gebruikersbeheer. Op het schermvoorbeeld hieronder staan de functie autorisaties waaronder die voor de ‘Overzichten beheerder (zorginhoudelijk)’. Klik op het icoon naast deze autorisatie om per overzicht aan te geven of deze voor betreffende gebruiker zichtbaar wordt. NB: u dient hiervoor eerst het scherm in de stand ‘Wijzigen’ te zetten, en natuurlijk ook gemaakte wijzigingen weer op te slaan.Eenheden op facturen
Producten kunnen in verschillende eenheden worden gefactureerd, zoals uren, minuten en ‘stuks’. Wat de juiste eenheid is, hangt af van de wijze waarop de gemeenten de producten specificeren. In sommige gevallen was onduidelijk hoe Incura tot de keuze voor een specifieke eenheid kwam, of werd de gewenste eenheid niet ondersteund. De mogelijkheden van Incura voor het gebruik van eenheden zijn in deze release verruimd.

Onze handleiding over Facturatie Jeugd GGZ is uitgebreid om duidelijk te maken hoe de productinstellingen in Incura en de eenheid waarin een gemeente een product toewijst, gezamenlijk leiden tot de keuze voor een eenheid op de factuur. 

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen