Conversatie beginnen

2018 - Releasenotes 19 juli (Fysio, OT, Ergo, Logo)

Er is een nieuw formulier “tussentijdse evaluaties” ontwikkeld dat alle evaluaties onder elkaar kan tonen waardoor beter te herleiden is welke wijzigingen er zijn verricht aan de doelen en op welk moment in het behandelproces.

Wat is er veranderd?

1) De standaard macro’s zijn aangepast. Het formulier “tussentijdse evaluaties” is toegevoegd tussen het behandelplanformulier en het evaluatieformulier. Als u zelf macro’s heeft aangemaakt, dient u zelf het formulier toe te voegen (Beheer – Macro’s).
2) Alle oude tussentijdse evaluaties die bij een behandelplan waren toegevoegd, zijn verplaatst naar het nieuwe formulier. Als er nog geen tussentijdse evaluatie was toegevoegd, voegt u deze alsnog toe door de macro opnieuw te koppelen (Zorgpad – Ontkoppelen – selecteer macro en klik op ‘OK’, kies daarna voor ‘Koppelen’ en koppel de gewenste macro opnieuw).
3) Binnen het nieuwe formulier “tussentijdse evaluaties” worden de evaluaties onder elkaar geplaatst en u kunt ze per evaluatie openen.4) De datum van de laatste evaluatie kunt u altijd aanpassen. Die van vorige evaluaties niet meer. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de diagnose te evalueren binnen de tussentijdse evaluatie. Als u het vinkje aanklikt bij “diagnose aangepast” wordt de diagnose ingevoegd vanuit het analyseformulier en kunt u deze wijzigen. De diagnose wordt NIET aangepast op het analyseformulier zelf.5) Het is mogelijk om nieuwe hoofd- en subdoelen aan te maken vanuit het formulier “tussentijdse evaluaties”.
a. Hoofddoel: Klik op Nieuw hoofddoel en vul deze in zoals u gewend bent. Na toevoegen van dit hoofddoel komt dit hoofddoel NIET in de tussentijdse evaluatie terug als doel, maar wel in het behandelplanformulier onder de aangemaakte doelen.
Na het aanmaken van het hoofddoel verschijnt wel een regel in de tussentijdse evaluatie dat er een nieuw hoofddoel is aangemaakt:
b. Subdoel: Klik op het icoon naast het hoofddoel in de tussentijdse evaluatie waaraan u een subdoel wilt toevoegen. Voeg deze vervolgens toe:


6) Er is een nieuwe knop rechtsboven op het nieuwe formulier “tussentijdse evaluaties” waarmee kan worden genavigeerd tussen het behandeljournaal en de tussentijdse evaluaties.


7) Er zijn nieuwe samenvoegvelden voor het formulier “tussentijdse evaluaties” zodat de informatie die wordt toegevoegd ook geautomatiseerd kan worden ingevoegd bij het aanmaken van brieven (correspondentie).
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen