Conversatie beginnen

2018 - Releasenotes 10 augustus (Logo) TOS module

Achtergrond
In de richtlijn taalontwikkelingsstoornissen (TOS) wordt ingegaan op een mogelijke TOS, een vermoedelijke TOS en een TOS. Aangezien TOS de meest voorkomende diagnose is (36% volgens NIVEL zorgregistraties) binnen de logopedie, heeft het NVLF een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerde softwareleveranciers om de TOS in te bouwen binnen de software. Het doel van deze bijeenkomsten is geweest om via een groepsdiscussie te bedenken hoe het methodisch handelen van de logopedist zoveel mogelijk kon worden ondersteund.

Aanpassing
Om een zo logisch mogelijk beslismoment te introduceren binnen het zorgpad van Incura, is er besloten om aan het eind van de anamnese de keus te geven om de richtlijn TOS te gaan gebruiken. Deze beslissing is genomen na afstemming met een logopediepraktijk die veel kinderen met TOS behandelt en die Incura gebruikt.
De veldgroep “meertaligheid/signalering TOS” staat standaard dichtgeklapt. Indien deze wordt opgeklapt wordt onderstaande zichtbaar en kan het vinkje bij de TOS worden aangeklikt.

LET OP: Indien dit vinkje aan wordt gezet worden extra veldgroepen op de formulieren “onderzoek logo, analyse logo, behandelplan en afsluiting” getoond. Deze staan standaard open geklapt. De velden met NVLF-markering worden niet meegenomen in de controle op de behandelepisode via de knop “NVLF kwaliteitstoets” aangezien deze velden conditioneel zijn. U dient deze velden dus zelf goed te controleren om er zeker van te zijn dat u het volledige dossier volgens de kwaliteitstoetseisen heeft ingevuld.


Onder de staat de aanbeveling genoemd inclusief uitleg. Dit is in de overige aangepaste formulieren op dezelfde wijze opgezet:

De volgende formulieren zijn ook aangepast voor de TOS

  • Nieuw formulier “onderzoek logo”: veldgroep TOS ingevoegd NA het blok “overige gegevens” en wordt getoond als vinkje TOS op formulier “anamnese logo” aan staat.
  • Formulier “analyse logo”: veldgroep TOS ingevoegd NA het blok “diagnose” en wordt getoond als vinkje TOS op formulier “anamnese logo” aan staat.
  • Formulier behandelplan: veldgroep TOS ingevoegd NA het blok “gepland evaluatiemoment” en wordt getoond als vinkje TOS op formulier “anamnese logo” aan staat.
  • Formulier afsluiting: veldgroep TOS ingevoegd aan het eind en wordt getoond als vinkje TOS op formulier “anamnese logo” aan staat.

Welke onderdelen zijn er nog meer aangepast voor de TOS?

  • Alle standaard EN eigen macro’s. Dit betekent dat u geen macro’s hoeft te wijzigen om de extra veldgroepen voor de TOS zichtbaar te krijgen bij het aanmaken van een nieuwe patiënt.
  • Alle bestaande zorgpaden bij reeds aanwezige patiënten worden aangepast naar de versie waarin de TOS WEL is opgenomen in de formulieren. U hoeft hiervoor dus ook GEEN handelingen te verrichten.
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen