Conversatie beginnen

2018 - Releasenotes 19 september (GGZ)

Start- en Stopberichten bepalend voor facturatie Jeugd GGZ
Werkt u met gemeenten die consequent gebruik maken van de Start- en Stopberichten? En eisen deze gemeenten dat u de datums uit de Start- en Stopberichten in de facturen terug laat komen? Dan kunt u vanaf Incura versie 4.45.0 gebruik maken van een nieuwe gemeenteinstelling.

In de gemeenteinstellingen (te vinden via Stamgegevens – Relaties – Gemeenten) is een nieuwe optie verschenen, met de naam ‘Hulpperiode bepaald door’. Met ‘hulpperiode’, een term uit de landelijke specificaties voor het Jeugdwet-berichtenverkeer, wordt het tijdvak bedoeld waarin voor een specifiek product zorg is verleend. De vraag is welke datumvelden uit uw Incura-registratie voor de gemeente als hulpperiode gelden. U kunt hier kiezen uit 2 mogelijkheden: ‘Toewijzing (JW301)’ of ‘Start/Stop (JW305/JW307)’. In onderstaand schermvoorbeeld ziet u waar u deze optie vindt:Initieel is de nieuwe standaard gemeenteinstelling  ‘Toewijzing (JW301)’. Incura werkt dan zoals voorheen. Vanaf nu heeft u echter ook de mogelijkheid om de Start- en Stopberichten leidend te laten zijn voor de facturatie. Het tijdvak waarover facturen gestuurd kunnen worden, kan hiermee nauwkeuriger vastgesteld worden. Voor een uitgebreide beschrijving van de werking verwijzen we u naar de uitgebreide versie van onze handleiding voor Jeugd GGZ facturatie!

Nieuwe controle bij facturatie: “Meetellende activiteiten buiten de hulpperiode”
De nieuwe Incura-versie bevat een extra controle bij facturatie. Incura zal voor u controleren of er meetellende activiteiten geregistreerd staan buiten het tijdvak waarin volgens de gemeente zorg mag worden verleend. Hiermee vindt u eventuele activiteiten die per abuis op een foutieve datum zijn gezet en hierdoor mogelijk buiten de facturatie vallen. U kunt de meldingen verhelpen door de betreffende activiteiten naar de juiste datum te verplaatsen, of door deze alsnog op ‘niet meetellen’ te zetten.

In het voorgaande onderwerp is toegelicht hoe u in de gemeenteinstellingen kunt aangeven welk tijdvak als weergave van de hulpperiode wordt gehanteerd: het tijdvak van de toewijzing of het tijdvak aangegeven door de Start- en Stopberichten. De facturatiecontrole houdt uiteraard rekening met de keuze die hier gemaakt is.

Functies voor versturen Start- en Stopberichten altijd ingeschakeld
In de voorgaande versies van Incura kon u in de gemeenteinstellingen zelf aangeven of u de functies voor het versturen van Start- en Stopberichten beschikbaar wilde hebben. De functies voor het aanmaken van de Start- en Stopberichten zijn nu altijd automatisch beschikbaar voor producten die via berichtenverkeer, dus via VECOZO, zijn aangevraagd en/of toegewezen.

NB: hoewel de functies altijd worden getoond, is het gebruik van de Start- en Stopberichten nog altijd optioneel! Uiteraard is dit afhankelijk van wat de gemeenten van u verlangen. De huidige aanpassing in Incura dwingt u zeker niet om de Start- en Stopberichten vaker te gebruiken dan vereist of gewenst is.

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Systeembeheer

  2. Geplaatst

Opmerkingen