Conversatie beginnen

2018 - Releasenotes oktober, week 40/41

In week 40/41 worden er diverse aanpassingen doorgevoerd in Incura. Hieronder kunt u lezen om welke aanpassingen het gaat.

Algemeen

 • Het zoeken op geboortedatum is uitgebreid waardoor u het formaat “dd-mm-jjjj” kunt gebruiken in het veld “Zoekterm (Patiënt)”
 • Het zoekveld “Voornaam” is aangepast naar “Voornaam / roepnaam” waarbij tevens de zoekfunctie is verbeterd
 • Bij het scherm nieuwe aanmelding worden de zoekvelden “geslachtsnaam” en “geslacht” nu meegenomen in de nieuwe aanmelding.
 • Bij nieuwe patiënten staat het veld “Volgorde naamgeving” standaard ingevuld met “eigen naam”
 • Bij nieuwe patiënten < 18 jaar staat het veld “burgerlijke staat” standaard gevuld met “ongehuwd”

Fysiotherapie

 • De naam MKiB is aangepast naar LDF

GGZ

Cockpitinformatie voor de Jeugd GGZ

Sinds de introductie van de volledig separate Jeugd GGZ trajecten per 1 januari 2018, was voor de Jeugd GGZ geen cockpitweergave beschikbaar. Vanaf deze week ziet u ook voor de Jeugd GGZ de vertrouwde weergave met daarbij een aantal toevoegingen specifiek voor de Jeugd GGZ.

Hieronder een voorbeeld. Een aantal belangrijke opmerkingen:

 • de relevante gemeente wordt weergegeven (zie kader in de linker kolom)
 • de rechterkolom bevat de episodenaam, trajectnaam en trajectstatus
 • naast de productcode worden ook het aantal en type van toegewezen eenheden weergegeven (zie kader in de rechter kolom)
 • alleen minuten die meetellen voor de facturatie worden weergegeven!NB: ook voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ is de cockpit herzien, hoewel de weergegeven informatie gelijk is gebleven. De uitlijning van de cockpit en de snelheid waarmee de informatie wordt verzameld, zijn echter aanzienlijk verbeterd! Zo werken wij continu aan een meer efficiënte Incura omgeving.

Begrenzen van aantal gefactureerde periodebedragen (Jeugd GGZ)

Factureert u binnen de Jeugd GGZ vaste periodebedragen (maandelijks of 4-wekelijks)? En geeft het aantal ‘stuks’ in de toewijzing altijd aan hoeveel periodebedragen maximaal in rekening gebracht mogen worden binnen de geldigheidsperiode van de toewijzing? U kunt Incura nu vragen om de facturatie te stoppen als dit maximum is bereikt. Dit voorkomt afkeur en de noodzaak om te crediteren.

U vindt deze optie u in de gemeenteinstellingen als ‘Plafond periodebedragen in VOT’. Zie het onderstaande schermvoorbeeld. U kunt de optie inschakelen voor exact die gemeenten met wie u op deze manier samenwerkt, en het maximum vrij laten voor de overige.

Factureren in dagdelen (Jeugd GGZ)

De Jeugd GGZ kent producten waarvoor de facturatie per dagdeel plaatsvindt. Incura ondersteunt deze producten vanaf nu ook. Om op deze manier te factureren moet aan twee voorwaarden worden voldaan:

 1. de gemeente wijst het product toe in de eenheid Dagdelen
 2. in de definitie van de productcode is aangegeven dat facturatiewijze PxQ wordt gebruikt, in combinatie met de eenheid Dagdeel. Zie onderstaand schermfragment:
Als beide bovenstaande voorwaarden zijn ingevuld, dan zal Incura het aantal dagdelen berekenen. Dit gebeurt als volgt:

 • verzamel alle meetellende activiteiten binnen de facturatieperiode
 • sommeer alle bijbehorende minuten op en beoordeel hoeveel blokken van 4 uur hierin passen
 • rond dit aantal naar beneden af op een heel getal

Belangrijk: het aantal eenheden wordt dus altijd naar beneden afgerond, een overschot aan minuten wordt niet doorgeschoven naar de volgende facturatieperiode. Verder is natuurlijk van belang dat u in uw tarieflijsten het tarief per dagdeel registreert.
De details van deze en andere manieren om te factureren binnen de Jeugd GGZ, vindt u in onze handleiding!

Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
 1. Systeembeheer

 2. Geplaatst

Opmerkingen